Skip to main content

Smart logistics for WASTE and recycling operations in European cities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej inteligentna zbiórka odpadów i zrównoważony rozwój dzięki zastosowaniu technologii czujników Internetu rzeczy

W ramach pewnej inicjatywy finansowanej przez Unię Europejską, naukowcy opracowali bardziej skuteczną metodę zbiórki i utylizacji odpadów opartą na czujnikach Internetu rzeczy.

Zmiana klimatu i środowisko

Proces zbiórki odpadów oparty na ustalonych harmonogramach i trasach jest powszechnie uznawany za źródło nieefektywnych działań w branży gospodarki odpadami. W statycznym modelu planowania, każdy pojemnik na odpady jest opróżniany w określonych dniach – na przykład w każdy poniedziałek i czwartek, a odpady są zbierane przez śmieciarki pokonujące stale te same trasy, które rzadko ulegają zmianie z tygodnia na tydzień. W praktyce oznacza to, że pojemniki są opróżniane w regularnych odstępach czasu, niezależnie od stopnia ich wypełnienia. Ten wykorzystywany od wielu lat model zbiórki odpadów oznacza w praktyce, że śmieciarki bywają wysyłane w celu opróżniania pustych pojemników, podczas gdy inne ulegają przepełnieniu, ponieważ tempo gromadzenia odpadów może ulegać zmianie w czasie. Skutkiem tego rodzaju podejścia są dodatkowe koszty wynikające z wykonywania niepotrzebnej pracy i zużycia paliwa, a także emisje gazów cieplarnianych. Z tego powodu uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu SmartWASTE postanowili rozwiązać ten problem, opracowując rozwiązanie mające na celu optymalizację transportu odpadów, a także rozwiązanie problemów środowiskowych i logistycznych trapiących europejski sektor transportu. Głównym celem przyświecającym uczestnikom projektu była integracja gospodarowania odpadami z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Efektywniejsza zbiórka odpadów

Naukowcy skupieni wokół projektu przeprowadzili dziesięć testów pilotażowych projektu na szeroką skalę, zanim zdecydowali się na dalsze rozszerzenie zakresu projektu i zaoferowanie usługi w nowych regionach w całej Europie. „Dzięki testom pilotażowym byliśmy w stanie zgromadzić cenne uwagi użytkowników, które przełożyły się na rozwój naszego produktu, a także usprawnienie naszej działalności, które umożliwiło ekspansję regionalną na szeroką skalę”, twierdzi Johan Engström, koordynator projektu i dyrektor ds. technologii fińskiego przedsiębiorstwa Enevo Oy zajmującego się gospodarką odpadami. Sercem rozwiązania SmartWASTE jest bezprzewodowy czujnik Internetu rzeczy wykrywający odpady, montowany w pojemnikach na odpady, wykorzystujący technologię sonaru ultradźwiękowego w celu nieustannego monitorowania stanu wypełnienia pojemnika i przekazujący na bieżąco informacje do chmury. „Opracowany czujnik ma rozmiary krążka hokejowego, nie wymaga niemal żadnych prac konserwacyjnych, a jego głównym celem jest zapewnianie, że kontenery na śmieci są opróżniane dokładnie wtedy, kiedy jest to konieczne”, wyjaśnia Engström. Dane są na bieżąco analizowane w celu ustalenia stopnia zapełnienia pojemników, daty ostatniego opróżnienia oraz kolejnej zbiórki odpadów. Na podstawie zgromadzonych danych, rozwiązanie SmartWASTE automatycznie tworzy codzienne plany zbiórki odpadów oparte na stopniu wypełnienia pojemników oraz szybkości, z jaką ulegają zapełnieniu. System uwzględnia również ograniczenia – dostępność i pojemność pojazdów, ruch na drogach, wymogi i zasady zbiórki odpadów, a także maksymalne odstępy czasowe między zbiórkami. „Nasze oprogramowanie obejmuje szereg narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie flotami oraz pojemnikami, a także na planowanie i realizację dynamicznych i efektywnych tras zbiórek odpadów”, zaznacza Engström. „Nasze opatentowane technologie czujników i analizy danych nie mają sobie równych w tej branży – dzięki nim gospodarka odpadami stała się również jednym z elementów włączonych do Internetu rzeczy”.

Korzyści dla wszystkich

Kierowcy realizują przekazywane przez rozwiązanie plany dzięki aplikacji na tablety, która wytycza trasy do wybranych pojemników i umożliwia zgłaszanie problemów z odbiorem odpadów. Tego rodzaju dane operacyjne trafiają następnie z powrotem do chmury, gdzie osoby zarządzające gospodarką odpadami mogą monitorować i kontrolować cały proces. Jak twierdzi Engström: „Nasze opatentowane oprogramowanie oblicza miliony możliwych tras, aby ostatecznie wybrać te, które oferują największe oszczędności i korzyści dla środowiska rozłożone w czasie”. Rozwiązanie SmartWASTE daje operatorom – władzom lokalnym i przedsiębiorstwom – możliwość lepszego zrozumienia przepływu odpadów i pozwala na zbieranie nawet 40 % więcej pojemników bez konieczności zwiększania floty śmieciarek. Skutkiem zastosowania tego podejścia są niższe koszty, mniejsza liczba skarg klientów, czystsze środowisko naturalne oraz szczęśliwsi mieszkańcy. Obecne dane sugerują, że branża gospodarki odpadami coraz częściej dostrzega nowe możliwości oferowane przez czujniki odpadów i zbiórki odpadów oparte na faktycznym zapotrzebowaniu. „Coraz częściej widzimy, że władze lokalne w miastach Europy chcą objąć całe miasta dynamicznymi systemami zbiórek odpadów opartymi na czujnikach”, podsumowuje Engström.

Słowa kluczowe

SmartWASTE, czujnik, zbiórka odpadów, Internet rzeczy (IoT), transport, stały harmonogram, stałe trasy, gospodarka o obiegu zamkniętym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania