European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cerenkov Imaging for Surgical Margin Assessment

Article Category

Article available in the following languages:

Kamera molekularna umożliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym marginesów chirurgicznych nowotworu

Chociaż zabieg chirurgiczny stanowi jedną z podstawowych metod leczenia nowotworu, wciąż brakuje odpowiednich narzędzi do dokładnego identyfikowania i usuwania zmienionych chorobowo tkanek. Przełomowa metoda obrazowania ma szansę to zmienić dzięki swoim możliwościom analitycznym realizowanym podczas operacji w czasie rzeczywistym.

Zdrowie icon Zdrowie

Obecnie raka diagnozuje się u ponad trzech milionów Europejczyków rocznie, a koszty opieki zdrowotnej przekraczają 125 mld euro, stanowiąc duże wyzwanie ekonomiczne. Pomimo postępu medycyny główną metodą leczenia większości typów nowotworu jest zabieg chirurgiczny.

Obrazowanie, które oświeca chirurgów

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CerISMA przetestowano skuteczność kliniczną innowacyjnej technologii, która wspomaga chirurgiczne wycięcie tkanki nowotworowej podczas jednego zabiegu. System obrazowania LightPath™ opracowany przez firmę Lightpoint Medical Ltd ze Zjednoczonego Królestwa wykrywa wychwyt środków kontrastowych podawanych standardowo podczas wykonywania zdjęć przedoperacyjnych metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Joanne O’Shea, koordynatorka projektu, wyjaśnia: „System LightPath™ pozwala chirurgom odróżnić zmienioną chorobowo tkankę od tkanki zdrowej i określić margines chirurgiczny podczas operacji”. Kamera do obrazowania molekularnego LightPath™ wykrywa promieniowanie Czerenkowa – zjawisko opisane po raz pierwszy w latach 30. ubiegłego wieku. Promieniowanie Czerenkowa pojawia się, kiedy naładowana cząsteczka przechodzi przez materię, np. wodę lub tkankę, z prędkością większą od światła. Jednak dopiero w 2009 roku naukowcy odkryli, że stosowane w badaniu PET środki kontrastowe, wykorzystywane obecnie w diagnostyce nowotworów, wytwarzają takie samo światło widzialne.

Środki kontrastowe wyznaczają margines chirurgiczny

Przed rozpoczęciem operacji pacjent otrzymuje środek kontrastowy, który selektywnie kumuluje się w komórkach rakowych. Kamera LightPath™ wykonuje szybkie zdjęcia próbki nowotworu niezwłocznie po wycięciu. Ponieważ środki kontrastowe penetrują tkankę biologiczną na głębokość zaledwie kilku milimetrów, system LightPath™ obrazuje dodatnie sygnały pochodzące z komórek rakowych w zakresie zaledwie kilku milimetrów od powierzchni tkanki, wyraźnie wyznaczając margines chirurgiczny. Doszczętne wycięcie guza ma znaczenie kluczowe w szczególności w przypadku raka piersi. Tymczasem badanie histopatologiczne wyciętej tkanki może trwać do dwóch tygodni. Pozytywne marginesy wykrywa się u niemal 25 % pacjentów, którzy w konsekwencji zostają poddani reoperacji i/lub leczeniu adiuwantowemu. Aby ocenić skuteczność systemu LightPath™, w ramach projektu CerISMA przeprowadzono badanie kliniczne.

Jaśniejsza droga ku przyszłości

System obrazowania LightPath™ został przetestowany w ramach pilotażowego badania klinicznego raka piersi w szpitalu Guy’s & St Thomas’ Hospital w Londynie oraz w ramach zakrojonego na większą skalę badania z udziałem ponad 60 pacjentów w trzech szpitalach w Polsce. Wyniki pokazały, że jest on bezpieczny i skuteczny w ocenie marginesów chirurgicznych podczas operacji raka piersi. Ogólnie rzecz biorąc, system LightPath™ dostarczył zdjęcia o wysokiej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia personelu na promieniowanie, którego dawka mieściła się w przyjętych granicach. Projekt CerISMA dostarczył bezcennych wyników, które będą niezwykle ważne dla dalszego rozwoju technologii LightPath™. W trakcie trwania projektu firma Lightpoint Medical Ltd zabezpieczyła sprzedaż do pierwszych użytkowników systemu obrazowania w Niemczech, Holandii i Zjednoczonym Królestwie. Trwająca ocena wyników w połączeniu z nowymi danymi pochodzącymi z prowadzonych obecnie pilotażowych badań klinicznych na temat leczenia chirurgicznego raka prostaty oraz nowotworów głowy i szyi pomogą w opracowaniu dalszej strategii komercjalizacji urządzenia. Patrząc w przyszłość O’Shea jest przekonana, że „system obrazowania LightPath™ pozwoli znacząco zmniejszyć liczbę kosztownych reoperacji i leczenia adiuwantowego wielu typów nowotworów”. Urządzenie będzie nie tylko innowacyjnym rozwiązaniem dla pracowników opieki zdrowotnej, ale również znacząco obniży koszty opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Słowa kluczowe

CerISMA, LightPath™, operacja, środek kontrastowy, system obrazowania, rak piersi, pilotażowe, badanie kliniczne nad rakiem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania