Skip to main content
European Commission logo print header

Intelligence campaigns in the digital realms

Article Category

Article available in the following languages:

Pionierska platforma wykorzystuje cyberprzestępców do ochrony dużych firm

W celu ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami przedsiębiorstwa muszą stosować takie rozwiązania jak technologie zwodzenia, gdyż nie mogą sobie pozwolić na dalsze skupianie wszystkich swoich zasobów na zaporach sieciowych i podobnych systemach. W ramach inicjatywy UE opracowano narzędzie służące do wykrywania ukierunkowanych cyberataków powstrzymujące ich sprawców, a jednocześnie pozwalające pozyskać od nich maksymalną ilość informacji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Organizacje sektora prywatnego i publicznego doświadczają ciągłych cyberataków ze strony coraz bardziej zdeterminowanych cyberprzestępców posługujących się wyrafinowanymi metodami działania. Zatrzymanie ich poza linią obrony organizacji jest po prostu niemożliwe, ponieważ prędzej czy później i tak znajdą jakąś lukę, aby się przez nią przedostać. Finansowany ze środków UE projekt CounterCraft przyspieszył wprowadzenie na rynek platformy do zwodzenia cyberataków, która umożliwia organizacjom zyskanie przewagi nad cyberprzestępcami poprzez badanie, jakie informacje oni gromadzą, jakie są ich motywy i jakie techniki wykorzystują do forsowania zabezpieczeń.

Wiodąca innowacja w nowej technologii zwodzenia ataków

„To pionierskie na skalę Europy rozwiązanie jest stosowane w dużych organizacjach. Tworzy ono wysoce wiarygodne środowisko, które imituje istniejącą sieć, systemy i konwencje nazewnicze danego podmiotu”, mówi David Barroso, założyciel i dyrektor generalny firmy koordynującej projekt, od której wziął on swoją nazwę. „Osoby o złych intencjach z wewnątrz i spoza sieci nie są w stanie odróżnić rzeczywistych zasobów od fałszywych”. Po uzyskaniu przez takich cyberprzestępców dostępu do fałszywych informacji, systemów i tożsamości, natychmiast uruchamiają się właściwe alarmy, które pomagają specjalistom ds. zagrożeń sieciowych i zespołom bezpieczeństwa w zbadaniu i kontrolowaniu ataku. Projekt CounterCraft znacznie przyczynił się do opracowania nowej wersji produktu. W jego ramach zaprojektowano zaawansowane funkcje i dostosowano je do cykli eksploatacyjnych systemów bezpieczeństwa klientów. Zespół rozszerzył też narzędzie na inne systemy operacyjne i urządzenia mobilne. Może być ono wdrażane na całym świecie przez certyfikowane firmy partnerskie. Jak mówi Barroso, platforma do zwodzenia cyberataków jest pierwszym produktem, który automatyzuje projektowanie, wdrażanie, nadzorowanie i prowadzenie akcji zwodzenia cyberprzestępców w całym spektrum zasobów cyfrowych organizacji. Należą do nich serwery, telefony komórkowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, punkty dostępu Wi-Fi, sieci kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych, poczta elektroniczna i profile w mediach społecznościowych. „Ta automatyzacja może zmniejszyć koszty kontrwywiadu nawet o 95 % w porównaniu z technikami ręcznymi”. Użytkownicy mogą opracowywać adaptacyjne i wyszukane odpowiedzi na cyberataki. Innowacja ta pozwala im wykrywać wyrafinowane ataki, które obeszły istniejące środki kontrolne, przekierowywać cyberprzestępców poza środowisko produkcyjne i pozwala organizacjom na zaawansowane modelowanie zagrażających bezpieczeństwu działań w czasie rzeczywistym. „Produkt ten jest wyjątkowy, ponieważ daje możliwość zautomatyzowanego prowadzenia akcji zwodzenia cyberprzestępców, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji, pozwalając w ten sposób każdemu przedsiębiorstwu dostosować swoją obronę do aktualnego krajobrazu zagrożenia”, wyjaśnia Barroso. Poza możliwością wykrywania zagrożeń i reagowania na nie produkt zapewnia również zintegrowaną funkcję proaktywnego wyłapywania zagrożeń i aktywnego angażowania cyberprzestępców.

Ambitna strategia wejścia na rynek

Przełomową technologię opracowaną w ramach projektu CounterCraft zaprezentowano na najważniejszych targach i wydarzeniach poświęconych bezpieczeństwu cybernetycznemu na całym świecie. Zdobył on dotąd kilka prestiżowych, międzynarodowych nagród za najbardziej innowacyjny produkt, usługę lub system bezpieczeństwa. Stworzenie silnych kanałów sprzedaży przyczyniło się do handlowego sukcesu produktu. Platforma CounterCraft działa w ponad 20 spółkach z rankingu Fortune 500 na całym świecie, w tym w instytucjach finansowych, firmach detalicznych i przemysłowych, placówkach rządowych i organach ścigania, które wykorzystują ją do poprawy bezpieczeństwa. „W ramach projektu zawarto międzynarodowe umowy, które świadczą o sile rozwiązania i zainteresowaniu tym nowym podejściem do bezpieczeństwa cybernetycznego”, podsumowuje Barroso.

Słowa kluczowe

COUNTERCRAFT, zagrożenie, cyberataki, platforma zwodzenia cyberprzestępców, cyberprzestępcy, cyberbezpieczeństwo, zasoby cyfrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania