CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Underwater passive aquatic listening network system for smart monitoring of high impact weather events - myPAL-NET

Article Category

Article available in the following languages:

Podwodne detektory dźwięku monitorują niekorzystne zjawiska pogodowe

Nowy podwodny system monitorowania może dostarczać kluczowe sygnały alarmowe i pomóc w przewidywaniu katastrof naturalnych z wyprzedzeniem.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Ponieważ zmiana klimatu będzie postępować, monitorowanie i przewidywanie niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak tsunami i huragany, będzie coraz ważniejsze. Światowa Organizacja Meteorologiczna szuka rozwiązania, które umożliwi częstszy, dokładniejszy i bardziej niezawodny pomiar parametrów oceanów wykonywany co najmniej raz na trzy godziny. Jednym z popularnych rozwiązań do monitorowania oceanów są boje wyposażone w czujniki, które rejestrują takie czynniki, jak wiatr, fale, temperatura i zasolenie. Wiele dzisiejszych systemów monitorowania wymaga specjalnej konstrukcji i konserwacji, co przekłada się na ich wysokie koszty. Są one również podatne na działanie wysokiego stężenia soli, rozwój mikroorganizmów na czujnikach i ekstremalne warunki pogodowe na morzach. W efekcie uzyskiwane dane są niedokładne. Ponadto wysokie zużycie energii przez te rozwiązania uniemożliwia ich ciągłe działanie, co dodatkowo obniża wiarygodność i zakres danych. Celem projektu myPAL-NET było opracowanie niezawodnego czujnika morskiego opartego na pasywnej akustycznie technologii. Podwodne sygnały akustyczne pozwalają monitorować poziom zanieczyszczenia hałasem w ocenach. Jedna z głównych wytycznych unijnej dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej dotyczy hałasu pod wodą i tego, że nie powinien on negatywnie oddziaływać na ekosystemy morskie. Na przykład ciśnienie akustyczne generowane podczas budowy i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych może niekorzystnie wpływać na lokalne organizmy morskie. Urządzenie „my Passive Aquatic Listening” (myPAL) i system „my Passive Aquatic Listening – Network” (myPAL-NET) są przeznaczone do użytku głęboko pod wodą i służą do wykrywania, rejestrowania i klasyfikowania dźwięków akustycznych. „System jest w stanie rozróżniać dźwięki w czasie rzeczywistym, co można wykorzystać do wykrywania organizmów żywych i monitorowania takich zjawisk, jak pojawienie się ssaków morskich, łodzi czy burz”, wyjaśnia Marios Anagnostou, pracownik naukowy Obserwatorium Narodowego w Atenach.

Słuchanie oceanu

myPAL-NET to ekonomiczny rejestrator dźwięków, który można przymocować do wykorzystywanych już rozwiązań, takich jak boje, używać jako autonomiczne urządzenie lub zintegrować z siecią. Jego czujniki mogą działać latami, w całkowicie niezależny sposób zapewniając stały dostęp do wysokiej jakości danych. „System pozwala na wykrywanie sygnałów na bardzo dużych obszarach przestrzennych, a jego wdrożenie przebiega w bardzo bezpieczny sposób. Jeszcze ważniejsze jest to, że technologia myPAL rozwiązuje problem braku niezawodnych systemów wykrywających do długoterminowego użytku na głębokich morzach i oceanach”, dodaje Anagnostou, który jest również koordynatorem projektu myPAL-NET.

Sprawdzanie stanu oceanu

System można wykorzystać do weryfikacji obrazów satelitarnych, obserwacji stanu mórz i warunków meteorologicznych, długoterminowych obserwacji klimatu, wykrywania jednostek pływających, śledzenia migracji ssaków morskich i monitorowania środowiska. „Do potencjalnych klientów zainteresowanych tymi zastosowaniami mogą należeć agencje kosmiczne, instytuty oceanograficzne i uniwersytety, centra meteorologiczne i hydrologiczne, branże morskie, dostawcy prognoz pogody i instytucje rządowe monitorujące zagrożenia naturalne”, wylicza Anagnostou. Zespół planuje sprawdzić i zweryfikować system za pomocą instalacji do monitorowania klimatu, takich jak te, którymi dysponuje Grecki Ośrodek Badań Morskich, a także w sektorze ropy i gazu. „Przeprowadzona przez nas wstępna analiza rynku pokazała, ze nie ma innego systemu czujników, który pozwalałby w czasie rzeczywistym wykrywać i klasyfikować źródła dźwięków pod wodą, tak jak robi to myPAL”, podsumowuje Anagnostou.

Słowa kluczowe

myPAL-NET, ocean, monitorowanie, akustyka, hałas, zanieczyszczenia, morski, energia, pogoda

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania