Skip to main content
European Commission logo print header

Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region

Article Category

Article available in the following languages:

Reunirea comunității de cercetare din regiunea Mării Negre

Proiectul revoluționar BLACK SEA HORIZON a pus în legătură agenții de finanțare, institute academice și oameni de știință din regiunea Mării Negre, a identificat priorități de cercetare comune și a inspirat noi proiecte de cooperare, precum Black Sea CONNECT.

Society icon Society

Marea Neagră, folosită ca rută de comunicare încă din antichitatea greacă, leagă în continuare țările. „Marea Neagră nu este ca Atlanticul, care marchează capătul Europei”, afirmă Martin Felix Gajdusek, de la Centrul pentru Inovare Socială (ZSI) din Austria, manager al proiectului BLACK SEA HORIZON (Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region). „Ea reprezintă o resursă europeană comună, care apropie între ele țările din regiune. Toate aceste țări sunt afectate de provocări comparabile, precum degradarea mediului, eficiența utilizării resurselor, alimentarea cu apă și tratarea apei uzate, precum și accesul la mare în calitate de coridor de transport.” În regiune există și tensiuni geopolitice. Prin urmare, obiectivele științifice și tehnologice comune ar putea ajuta la sprijinirea dezvoltării comune regiunii din punct de vedere politic, precum și a dezvoltării comune durabile din punct de vedere economic.

Identificarea priorităților comune

În acest scop s-a lansat în 2015 proiectul BLACK SEA HORIZON, pentru a favoriza cooperarea regională în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării (STI). „Regiunea are 500 000 de cercetători, 1 500 de universități și aproximativ 3 000 de institute de cercetare,” precizează Gajdusek. „Am simțit că, printr-o coordonare sporită între organismele de finanțare și prin creșterea sprijinului acordat cercetătorilor în vederea accesării finanțării din partea UE, s-ar putea obține realizări mult mai mari împreună.” Proiectul anterior Black Sea ERA-Net a pus bazele impulsionării cooperării transnaționale în domeniul cercetării. Aceasta a fost dezvoltată în continuare în BLACK SEA HORIZON, prin crearea de legături între agenții de finanțare, ministere și cercetători din toate țările de la Marea Neagră, precum și din diferite state membre ale UE. „Fundamentul esențial al proiectului a fost de a deschide dialogul privind STI”. „Obiectivul nostru nu a fost de a elabora o agendă strategică de cercetare ca atare, ci de a identifica acțiuni concrete pentru a încuraja cooperarea.” Pentru început s-au identificat trei domenii tematice cheie relevante pentru toate țările de la Marea Neagră: agricultura durabilă; eficiența utilizării resurselor de apă; și chimie aplicată și materiale inteligente. „Aceste domenii sunt cu adevărat importante pentru toate țările, cu capacități adecvate și posibilități pentru o cooperare mai intensivă în domeniul cercetării”, menționează Gajdusek. „De exemplu, Georgia, Republica Moldova și Ucraina lucrează deja toate pentru a ameliora culturile agricole. Oamenii de știință din Armenia, Azerbaidjan și Bulgaria au făcut progrese în ceea ce privește creșterea calității apei pentru sol, prin detoxifiere. Oamenii de știință ruși au creat, în premieră, membrane noi pentru pilele de combustie.” S-au elaborat orientări privind dezvoltarea clusterelor de cercetare industrială regionale – institute și firme cu competențe complementare și interese comune. Părțile interesate implicate în cercetare și dezvoltare au fost reunite în cadrul unor ateliere și conferințe, pentru a discuta modalități de a coordona mai bine investițiile în domeniul cercetării. „Consolidarea încrederii a fost extrem de importantă pentru a crea punți peste diferențele geopolitice”, explică Gajdusek. „De asemenea, am analizat modalități de a încuraja creșterea mobilității cercetătorilor din țările de la Marea Neagră în UE.”

Consolidarea capacităților de cercetare

Proiectul a reușit să încurajeze țările de la Marea Neagră să participe direct la proiecte finanțate de UE și a inspirat noi proiecte de cooperare, precum Black Sea CONNECT. De la lansarea proiectului a crescut cu cel puțin 10 % numărul de propuneri de proiecte care cuprind parteneri din țări de la Marea Neagră care nu sunt membre ale UE. O școală de vară Orizont 2020 a reușit să formeze 25 de tineri cercetători din țări de la Marea Neagră care nu sunt membre ale UE, pregătindu-i pentru participarea la proiecte de cercetare viitoare finanțate de UE. De asemenea, proiectul a reușit să identifice cel puțin 30 de clustere industriale bazate pe cercetare în țările partenere. Aproximativ 15 manageri de clustere industriale din regiunea Mării Negre au beneficiat de formare și au fost puși în legătură cu manageri din state membre ale UE. Parteneriatul, care cuprinde 19 parteneri din regiune, inclusiv din Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina, le-a deschis orizonturi noi tinerilor cercetători din regiune. „Am dorit să creăm oportunități noi pentru a încuraja generația următoare să fie un motor al schimbării”, afirmă coordonatorul. „Pentru ca acest lucru să se realizeze, trebuie să se clarifice rolul cercetătorilor și direcția activității de cercetare.” Gajdusek observă și evoluții promițătoare. „De exemplu, Republica Moldova și-a restructurat sistemul de finanțare a științei și a tehnologiei și a înființat o agenție dedicată”, adaugă acesta. „În Georgia a crescut gradul de conștientizare privind inovarea socială și modalitățile în care poate contribui cercetarea. Este cu adevărat un proces în desfășurare.”

Keywords

BLACK SEA HORIZON, cooperare, apă, mediu, transporturi, inovare socială, finanțare, coordonare, industrial, cercetare

Discover other articles in the same domain of application