Skip to main content

Article Category

Results Pack

Article available in the folowing languages:

Cooperare ambițioasă pentru o Mare Neagră sănătoasă, rezilientă și productivă

Marea Neagră a lăsat întotdeauna o impresie puternică asupra europenilor de-a lungul istoriei. În prezent, aceasta continuă să fie una dintre cele mai importante mări ale continentului. Un bazin maritim unic, bogat în biodiversitate, patrimoniu și resurse naturale, Marea Neagră este de milenii întregi o cale navigabilă importantă pentru bunuri, idei și oameni. Însă Marea Neagră se confruntă cu provocări semnificative, care vizează mediul sau sunt cauzate de oameni – toate contribuind la degradarea care a început încă din 1970. CORDIS Results Pack evidențiază inițiative de cercetare importante și transsectoriale finanțate de UE, care au contribuit la asigurarea viitorului durabil al Mării Negre prin sprijinirea ecosistemului de cercetare și inovare.

Climate Change and Environment
Society
Food and Natural Resources

Regiunea Mării Negre are aproximativ 20 de milioane de locuitori permanenți, răspândiți în șapte țări: Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. În plus, regiunea are un aflux de turiști de aproximativ 6-8 milioane de turiști în medie pe an. 18 porturi maritime importante marchează coasta de aproximativ 5 000 km; printre cele mai importante se numără Constanța (România), Odessa (Ucraina), Varna (Bulgaria) și, bineînțeles, Istanbul (Turcia), cel mai mare oraș al Mării Negre. În ultimii 50 de ani, presiunea ecologică și asupra mediului a crescut în ceea ce privește bazinul Mării Negre. Acest lucru se datorează în special impactului factorilor induși de om, precum eutrofizarea (proliferarea algelor dăunătoare) și hipoxia (pierderea oxigenului), pescuitul excesiv și introducerea de specii invazive. În cele din urmă, schimbările climatice au, de asemenea, un efect negativ clar asupra Mării Negre.

Importanța cooperării în materie de cercetări inovatoare pentru viitorul Mării Negre

Serviciile ecosistemice oferite de Marea Neagră trebuie să rămână intacte pentru generațiile viitoare. Cercetările, inovarea și cooperarea între părți interesate cheie și țări joacă un rol important în sporirea înțelegerii ecosistemului Mării Negre. Rezultatele unor astfel de cooperări și cercetări contribuie la dezvoltarea de soluții bazate pe dovezi și politici care să abordeze provocările de mediu și socioeconomice. UE a încurajat astfel de cercetări inovatoare și cooperări internaționale prin intermediul inițiativelor comune sub egida programului Orizont 2020, care va continua cu succesorul acestuia Orizont Europa. La nivel politic, UE și-a arătat, de asemenea, intenția de a promova cooperarea în materie de cercetare și inovare pentru Marea Neagră. În mai 2019, s-a lansat Agenda Strategică pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră (SRIA) în urma asociației dintre cele șase țări riverane Mării Negre și Republica Moldova, împreună cu implicarea experților marini și a Comisiei Europene. SRIA își propune să avanseze o viziune comună pentru o Mare Neagră productivă, rezilientă și durabilă până în 2030, totodată considerând ecosistemul său special și unic. SRIA Marea Neagră reprezintă principalul pilon științific al Programului comun maritim (CMA) pentru Marea Neagră, aprobat și în mai 2019.

Evidențierea proiectelor Orizont 2020 care lucrează pentru îmbunătățirea Mării Negre

În această broșură Results Pack, prezentăm șase rezultate noi în articole scurte referitoare la proiecte care s-au încheiat recent, sau care urmează să se încheie. Acestea ilustrează perfect modul în care inițiativele din diferite discipline maritime au contribuit la cercetările privind Marea Neagră, cu participarea oamenilor de știință și a altor părți interesate din regiune. Această broșură include și două articole complet specifice, unul privind lucrările continue și moștenirea proiectului SIMSEA, care încă face valuri, precum și un articol care rezumă proiectele anterioare care au stat la baza cercetărilor actuale din Marea Neagră. Per total, proiectele acoperă o varietate mare de subiecte, precum: știința biodiversității și modelarea ecosistemului și a poluării; inovarea socială; ecoturismul; mobilitatea durabilă în porturi; planificarea maritimă spațială; și creșterea durabilă și favorabilă incluziunii. Unele dintre aceste proiecte sunt și principalii actori în ceea ce privește abordarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a Pactului ecologic european – inițiativa emblematică pentru combaterea schimbărilor climatice a UE care își propune ca UE să devină complet neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Această broșură Results Pack își propune să servească drept sursă de inspirație pentru o nouă generație de cercetători și inovatori regionali sau locali. Lucrările proiectelor evidențiate pot să încurajeze alte părți să-și dedice cunoștințele și expertiza pentru îmbunătățirea ecosistemului și a vieții a milioanelor de locuitori din regiune. Inițiativele UE precum Programul Acțiunile Marie Skłodowska-Curie și Programul Tineri ambasadori Marea Neagră, cel din urmă lansat de comisarul Mariya Gabriel, pot să servească drept vehiculele adecvate pentru sprijinirea acestora. Marea Neagră, datorită bazinului său maritim și a sistemelor socioeconomice de coastă combinate, poate fi considerată un laborator natural de importanță globală pentru știința fundamentală și aplicată împreună cu politici de durabilitate pentru economia maritimă. Este un adevărat tezaur al lumii naturale! Acest lucru se datorează în parte inițiativelor discutate în cadrul Results Pack și se speră că eforturile de conservare și de a beneficia de unicitatea acesteia se vor multiplica în următorii ani.