Skip to main content
European Commission logo print header

Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region

Article Category

Article available in the following languages:

Об’єднання дослідницької спільноти Чорного моря

Новаторський проект BLACK SEA HORIZON об’єднав фінансові організації, наукові установи та вчених у Чорноморському регіоні, визначив спільні пріоритети досліджень та надихнув на нові проекти зі співпраці, такі як Black Sea CONNECT.

Society icon Society

Чорне море, яке використовувалось як шлях сполучення ще за часів стародавніх греків, продовжує єднати країни. “Чорне море не схоже на Атлантику, яка являє собою межу Європи”, – говорить керівник проекту BLACK SEA HORIZON (Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region) Мартін Фелікс Гайдушек з австрійського Центру соціальних інновацій (ZSI). “Це спільний європейський ресурс, який зближує країни регіону. Всі ці країни стикаються зі схожими викликами, такими як погіршення стану довкілля, ефективність використання ресурсів, водопостачання та очищення стічних вод, а також вихід до моря як до транспортного коридору”. Це також регіон, де спостерігаються ознаки геополітичної напруги. Тому прагнення досягти спільної науково-технічної мети може допомогти підтримати регіональний політичний, а також сталий економічний розвиток.

Визначення спільних пріоритетів

З огляду на це, у 2015 році для сприяння регіональній співпраці у галузі науки, технологій та інновацій (НТІ) було розпочато реалізацію проекту BLACK SEA HORIZON. “Регіон може похвалитися 500 000 дослідників, 1 500 університетами та приблизно 3 000 дослідницьких інститутів”, – зазначає Гайдушек. “Ми вважали, що завдяки покращеній координації між фінансуючими органами та посиленій підтримці дослідників у доступі до фінансування з боку ЄС можна досягти набагато більшого”. Попередній проект Black Sea ERA-Net став підґрунтям для активізації співпраці між країнами у сфері досліджень. Продовження було втілено у проекті BLACK SEA HORIZON завдяки підключенню фінансових агенцій, міністерств і дослідників з усіх чорноморських держав, а також ряду країн-членів ЄС. “В основі проекту був закладений початок діалогу у сфері НТІ”, – додає Гайдушек. “Наша мета полягала не в розробці стратегічної програми досліджень як такої, а у визначенні конкретних дій для заохочення співпраці”. Для початку було визначено три ключові тематичні напрямки, що стосуються усіх чорноморських країн: стале сільське господарство; ефективність використання водних ресурсів; та прикладна хімія й інтелектуальні матеріали. “Ці сфери дійсно важливі для всіх країн та мають достатні можливості й простір для більш інтенсивного співробітництва в галузі досліджень”, – зазначає Гайдушек. “Наприклад, Грузія, Молдова та Україна працюють над вдосконаленням вирощування сільськогосподарських культур. Вчені Вірменії, Азербайджану та Болгарії досягли успіхів у підвищенні якості води за допомогою детоксикації для покращення стану ґрунту. Російські вчені впроваджують нові мембрани для паливних елементів”. Розроблено керівні принципи щодо розвитку регіональних промислово-дослідницьких кластерів – інститутів та підприємств, що мають суміжні навички та спільні інтереси. Зацікавлені сторони, які беруть участь у дослідженнях та розробках, збирались на семінари та конференції для обговорення шляхів кращої координації інвестицій у дослідження. “Підвищення рівня довіри було надзвичайно важливим для подолання геополітичних розбіжностей”, – пояснює Гайдушек. “Ми також розглянули шляхи заохочення дослідників з чорноморських країн до більшої мобільності у межах ЄС”.

Нарощування дослідницьких можливостей

Завдяки цьому проекту стало можливим заохотити чорноморські держави брати безпосередню участь у проектах, що фінансуються ЄС, та надихнути на нові проекти співпраці, такі як Black Sea CONNECT. Від моменту запуску проекту кількість проектних пропозицій за участю країн Чорноморського регіону, які не входять до ЄС, зросла щонайменше на 10 %. Літня школа Горизонт 2020 успішно підготувала 25 молодих дослідників з чорноморських країн, які не входять до ЄС, до участі у майбутніх дослідницьких проектах, що фінансуються з боку ЄС. У рамках проекту було також успішно визначено щонайменше 30 промислових кластерів, де проводяться дослідження, у країнах-партнерах. Близько 15 керівників промислових кластерів Чорноморського регіону пройшли навчання та встановили контакти з керівниками з країн-членів ЄС. Партнерство 19 учасників у регіоні, серед яких партнери з Азербайджану, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, Росії, Туреччини та України, відкрило нові шляхи для молодих дослідників у регіоні. “Ми хотіли створити нові можливості, щоб заохотити наступне покоління стати рушієм змін”, – відмічає координатор. “А для цього необхідно, аби роль дослідників та напрямок досліджень були визначені якнайточніше”. Гайдушек також бачить перспективні зміни. “Молдова, наприклад, провела реструктуризацію своєї системи фінансування науки і техніки та створила спеціальне агентство”, – додає він. “У Грузії зараз краще усвідомлюють тему соціальних інновацій та роль досліджень у цьому. Це дійсно тривалий процес”.

Keywords

BLACK SEA HORIZON, співпраця, вода, екологія, транспорт, соціальні інновації, фінансування, координація, промисловість, дослідження

Discover other articles in the same domain of application