Skip to main content
European Commission logo print header

PORT-Cities: Integrating Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Пристанищни градове в крак с времето за по-бързо придвижване

Пристанищните градове са изправени пред важни проблеми, свързани с управлението и мобилността, които могат да възпрепятстват потенциала им като двигатели на националния и международния растеж. Проектът PORTIS, който е част от инициативата CIVITAS, предлага като пилотно действие разрешение на тези проблеми в пет големи пристанищни града в Европа.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility

Потенциалът на пристанищните градове обаче контрастира на големия брой предизвикателства, пред които те са изправени. Тези градове се считат за приоритетна област на действие за ЕС и един от основните активи на Европа, но при все това трудностите, с които те се сблъскват поради наличието на пристанище в тях, се увеличават с течение на времето. Сред най-големите проблеми, с които те трябва да се справят, са управлението на града и пристанището, социалното изключване, големите инфраструктурни инвестиции, слабата интеграция между пристанищата и градските центрове, пътуващите до работното място, които са зависими от личния си автомобил, и бързият ръст на товарните превози. С проекта PORTIS (PORT-Cities: Integrating Sustainability) консорциум от 33 членове, ръководен от градската управа на Антверпен, се опитва да въведе напълно разработена иновационна система в пристанищните градове. „Ние проучваме по същество две възможности“, заяви Марeйк Де Рук, координатор на проекта. „Първата е по-голяма и по-добра мобилност на стоките и услугите. Втората е по-добро проектиране и функционалност на градските пространства и транспортните мрежи“. За разрешаването на тези свързани с мобилността въпроси, в рамките на проекта беше разработен, демонстриран и оценен определен набор от мерки в пет големи пристанищни града: Абърдийн и Антверпен на Северно море, Триест на Средиземно море, Клайпеда на Балтийско море и Констанца на Черно море. В Констанца например недостатъчната достъпност и произтичащите от това задръствания са основен проблем. Консорциумът по проекта, който включва много партньори от Румъния, изпълниха 11 мерки с три основни цели. Първата беше да се приложи ефикасна и интегрирана система за управление на движението между града и пристанището. Втората беше да се интегрира по-добре колективният транспорт от града до пристанището, за да се ограничи използването на лични автомобили. И накрая, третата цел беше да се подобри достъпът до района на пристанището, като се увеличат броят на входните точки и споделянето на екологични видове транспорт. „Проектът даде възможност за невиждан досега диалог с гражданите и другите заинтересовани страни, като се използваше система за подпомагане на вземането на решения въз основа на значими данни. Пристанището и градът подписаха заедно протокол за сътрудничество за ограничаване на пътуването до работното място с личен автомобил. Бяха приложени нови начини за пътуване до пристанището“, обясни Де Рук. Общественият транспорт беше разширен със 104 нови автобуса, 41 от които са електрически. В града бяха добавени 39 нови автобусни спирки и нови автобусни платна с дължина от 133 km.

Напред към ново начало

След изпълнението на проекта PORTIS Констанца е като напълно нов град. Според статистическите данни, предоставени от консорциума по проекта, в доковете са разкрити 100 нови работни места и 15 нови предприятия. Времето за пътуване до работното място е съкратено с 10 %, а използването на леки автомобили за пътуване до работното място е намаляло с 4 %. Придвижването с велосипед и ходенето пеша са се увеличили междувременно с 36 %. Резултатите от проекта PORTIS биха могли да послужат като вдъхновение и за други пристанищни градове в региона на Черно море, които се стремят да постигнат по-добра устойчивост. В другите пилотни градове също бяха отчетени положителни тенденции. В град Антверпен беше разработено приложение за планиране на мултимодални пътувания, за да се събират данни и за да се информират или подтикват гражданите. В периода 2017—2019 г. използването на лични автомобили сред местните жители е намаляло със 7 %, а придвижването с велосипед се е увеличило с 6 %. В Антверпен е отчетено намаляване на пътните потоци през пиковите часове с 8 %, а точността на обществения транспорт в Клайпеда се е увеличила с 12 %. „Благодарение на сътрудничеството с пристанищните градове проектът ще осигури стабилен потенциал за възпроизводство на резултатите. Това важи за другите пристанищни градове, но също така и за други видове градове, които представляват важни транспортни възли и притегателни точки. Сред примерите, които бихме могли да посочим, са промишлените клъстери, товарните селища, търговските райони, развлекателни комплекси или градовете, разположени по възлите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)“, отбелязва Де Рук. Каквото и да предстои в бъдеще, проектът PORTIS със сигурност ще послужи за вдъхновение за подобряване на управлението и за създаване на по-устойчива и здравословна среда в пристанищните градове. Неговите резултати ще спомогнат за проектиране на интегрирани транспортни системи и за подобряване на ефикасността на градския товарен транспорт. Но най-важното е, че той ще помогне на градовете да възвърнат своята присъща роля като опорни стълбове на растежа за цяла Европа.

Keywords

PORTIS, CIVITAS, Черно море, пристанищни градове, мобилност, задръствания, Констанца

Discover other articles in the same domain of application