Skip to main content
European Commission logo print header

PORT-Cities: Integrating Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Orașe-port cu toate pânzele sus

Orașele-port se confruntă cu probleme de guvernanță și mobilitate importante, care le îngreunează atingerea potențialului de motoare de creștere în plan național și internațional. Proiectul PORTIS, parte din inițiativa CIVITAS, a început deja să rezolve aceste probleme în cinci mari orașe-port pilot din Europa.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility

Potențialul orașelor-port este egalat doar de numărul mare de provocări cu care se confruntă ele. Deși sunt considerate de UE drept zonă de acțiune prioritară și unul dintre atuurile majore ale Europei, aceste orașe au simțit cum se exacerbează, în timp, dificultățile asociate faptului că au un port propriu. Guvernanța orașelor și a porturilor, excluziunea socială, investițiile în infrastructura mare, slaba integrare dintre porturi și centrele orașelor, navetiștii care depind de autoturism și creșterea rapidă a sectorului transporturilor de mărfuri se numără printre cele mai mare probleme pe care trebuie să le abordeze acestea. Prin proiectul PORTIS (PORT-Cities: Integrating Sustainability), un consorțiu format din 33 de membri și condus de Municipalitatea Anvers încearcă să aducă în orașele-port un „sistem de inovare”. „În esență, explorăm două direcții,” spune Marijke De Roeck, coordonatoare a proiectului. „Prima este sporirea și îmbunătățirea mobilității mărfurilor și a serviciilor. A doua este îmbunătățirea proiectării și a funcționalității spațiilor urbane și a rețelelor de transport.” Pentru a aborda aceste probleme legate de mobilitate, în cadrul proiectului s-au conceput, s-au demonstrat și s-au evaluat seturi clare de măsuri în cinci orașe-port majore: Aberdeen și Anvers la Marea Nordului, Trieste la Mediterană, Klaipeda la Marea Baltică și Constanța la Marea Neagră. De exemplu, în Constanța, accesibilitatea inadecvată și congestia cauzată de aceasta au reprezentat o problemă majoră. Consorțiul proiectului, care cuprindea numeroși parteneri din România, a implementat 11 măsuri cu trei obiective esențiale. Primul a fost de a implementa un sistem eficient și integrat de management al traficului între oraș și port. Al doilea a fost de a integra mai bine transportul în comun din oraș la port, pentru a descuraja utilizarea autoturismului. În sfârșit, al treilea obiectiv a fost de a spori accesul în zona portului mărind numărul de intrări și cota modurilor de transport ecologice. „Proiectul a făcut posibil un dialog nemaiîntâlnit cu cetățenii și cu alte părți interesate, beneficiind de un sistem de asistență decizională bazat pe date relevante. Portul și orașul au semnat împreună și un protocol de cooperare pentru o navetă mai puțin dependentă de autoturism. S-au implementat modalități noi de a face naveta spre port,” explică De Roeck. Transportul public s-a extins cu 104 autobuze noi, dintre care 41 sunt electrice. Orașul și-a adăugat 39 de stații de autobuz noi și 133 km de benzi de circulație noi pentru autobuz.

Un nou început

Constanța este cu totul alt oraș în urma proiectului PORTIS. Potrivit statisticilor puse la dispoziție de către consorțiul proiectului, pe chei s-au creat 100 de locuri de muncă noi și 15 firme noi. Timpul de navetă s-a redus cu 10 %, iar naveta cu autoturismul s-a redus cu 4 %. În același timp, mersul cu bicicleta și pe jos a înregistrat o creștere de 36 %. Rezultatele PORTIS ar putea fi o sursă de inspirație și pentru alte orașe-port de la Marea Neagră care urmăresc îmbunătățirea sustenabilității. S-au constatat tendințe pozitive și în alte orașe-pilot. Orașul Anvers a creat un planificator de călătorii multimodale pentru a colecta date și a informa sau a stimula cetățenii. Localnicii și-au redus cu 7 % proporția de utilizare a autoturismului, iar mersul cu bicicleta a înregistrat o creștere de 6 % între 2017 și 2019. În Aberdeen, fluxurile de trafic la orele de vârf au scăzut cu 8 %, iar la Klaipeda, punctualitatea transportului public a crescut cu 12 %. „Lucrând cu orașe-port, proiectul va genera un potențial de replicare puternic. Acest lucru este valabil nu numai pentru alte orașe port, ci și pentru alte tipuri de orașe care reprezintă noduri de transport și puncte de atracție majore. Putem aminti polii industriali, nodurile de transport de mărfuri, cartierele comerciale, complexurile de divertisment sau orașele situate în zonele nodurilor rețelei transeuropene de transport (TEN-T),” precizează De Roeck. Indiferent ce ne rezervă viitorul, PORTIS va inspira, cu siguranță, perfecționarea guvernanței și crearea unor medii mai durabile și mai sănătoase în orașele-port. Rezultatele acestuia vor contribui la conturarea unor sisteme de transport mai integrate, crescând eficiența transportului urban de mărfuri. Însă cel mai important este că va ajuta orașele-port să își reia locul care li se cuvine ca poli de creștere pentru întreaga Europă.

Keywords

PORTIS, CIVITAS, Marea Neagră, orașe-port, mobilitate, congestie, Constanța

Discover other articles in the same domain of application