European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Biological analysis of soils and advanced data analytics for precision agriculture maps

Article Category

Article available in the following languages:

Tiksliojo ūkininkavimo priemonė, leidžianti ūkininkams matuoti biologinį dirvožemio aktyvumą

Nauja technologija leidžia ūkininkams pamatyti, kokių mikroorganizmų yra tam tikro tipo dirvožemyje, ir atitinkamai pritaikyti savo išteklius.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Prognozuojama, kad iki 2050 m. gyventojų skaičius pasaulyje pasieks 9,8 milijardo – tai yra 25 % daugiau nei šiandien. Norėdama išmaitinti tiek žmonių, visuomenė turės padvigubinti dabartinį maisto gamybos lygį. Šiai problemai spręsti skirtas tikslusis ūkininkavimas. „Tiksliajame ūkininkavime naudojamos naujos technologijos, skirtos stebėti, matuoti pasėlių įvairovę ir į ją reaguoti, – teigia Ispanijos agrotechnikos įmonės „Greenfield Technologies“ mokslinių tyrimų ir plėtros direktorius Jorge Blanco. – Pagrindinis tikslas yra padidinti pasėlių derlingumą ir pelningumą, kartu sumažinant pasėliams auginti reikiamus išteklius.“ Nepaisant tiksliojo ūkininkavimo potencialo, Jorge Blanco teigia, kad plačiam jo naudojimui trukdo bendras žinių apie tikslios dirvožemio įvairovės svarbą trūkumas. „Dirvožemio struktūra, vandens kiekis, pH lygis ir biologinės savybės daro įtaką drėkinimui, naudojamoms sėkloms ir trąšoms, – aiškina jis. – Kadangi dabartinis mėginių ėmimas yra subjektyvus, o analizės metodams reikalingi dideli dirvožemio mėginiai, jie yra pernelyg neefektyvūs.“ Siekdama užpildyti šią spragą, „Greenfield Technologies“ sukūrė BIOMAP2SOIL, naują metodą, kuris padeda matuoti fizinę, cheminę ir biologinę įvairovę remdamasis objektyviu dirvožemio mėginių ėmimu. „Mūsų sprendinys panaudoja šiuos matavimus ir parengia dirvožemio žemėlapius, pateikdamas ūkininkui praktinių rekomendacijų dėl efektyvaus drėkinimo ir pasėlių valdymo“, – priduria Jorge Blanco. Gavus ES finansavimą, „Greenfield Technologies“ pavyko sukurti, išbandyti ir pateikti rinkai naujovišką sprendinį BIOMAP2SOIL.

Biologinio aktyvumo dirvožemyje tyrimas

BIOMAP2SOIL yra grindžiamas įmonės sprendiniu MAP2SOIL. Sprendinyje naudojamas jutiklis, galintis išmatuoti tariamąjį elektros laidumą skirtingame dirvožemio gylyje. Jutiklis tvirtinamas prie traktoriaus, kuriuo važiuojant per visą ūkį renkami duomenys. Šie duomenys yra analizuojami ir panaudojami kuriant žemėlapius, rodančius įvairius skirtingų dirvožemio tipų, nustatytų tame pačiame sklype, parametrus. „Nors ūkį sudaro labai skirtingi dirvožemio tipai, visas ūkis paprastai vertinamas vienodai, – pastebi Jorge Blanco. – Tiksliojo ūkininkavimo sprendiniai, pavyzdžiui, MAP2SOIL, leidžia prisitaikyti ir efektyviau valdyti skirtingus dirvožemio tipus.“ BIOMAP2SOIL aplenkia šį procesą dar vienu žingsniu – vertinamos ne tik fizinės ir cheminės dirvožemio savybės, bet ir jo biologinis aktyvumas. „Mes manome, kad žinoti, kokia yra dirvožemio būklė ir įvairovė tame pačiame ūkyje, yra taip pat svarbu, kaip ir žinoti jo sudėtį“, – priduria Jorge Blanco. Tuo tikslu BIOMAP2SOIL iš esmės stebi dirvožemį, kad sužinotų apie jame vykstančią biologinę veiklą. „Dirvožemyje yra daug mikroorganizmų, kurių vieni yra patogeniški, kiti – naudingi pasėlių augimui“, – aiškina jis. Sprendinys BIOMAP2SOIL sutelktas į augalų augimą skatinančias rizobakterijas – bakterijas, galinčias paskatinti augalų augimą ir stimuliuoti jų imuninę sistemą. „Analizuodamas patogenų ar augalų augimą skatinančių rizobakterijų buvimą prieš sėjant pasėlius, BIOMAP2SOIL padeda ūkininkams efektyviau naudoti turimus išteklius“, – teigia Jorge Blanco.

Žingsnis teisinga linkme

Pasitelkusi ES finansavimą, „Greenfield Technologies“ sėkmingai patvirtino BIOMAP2SOIL naudojimą realiomis sąlygomis. Ji taip pat atliko išsamią konkurencijos analizę, užsitikrino reikiamus patentus ir parengė išsamią strategiją, kaip pateikti BIOMAP2SOIL tarptautinei rinkai. „Prieš akis dar laukia ilgas kelias, kol maisto gamybą pasaulyje padidinsime tiek, kad galėtume patenkinti augančio gyventojų skaičiaus paklausą, – užbaigia Jorge Blanco. – Tiksliojo ūkininkavimo sprendiniai, tokie kaip BIOMAP2SOIL, yra didelis žingsnis teisinga linkme.“

Keywords

BIOMAP2SOIL, tikslusis ūkininkavimas, ūkininkai, ūkis, dirvožemis, maisto gamyba, pasėlių įvairovė, agrotechnika, pasėliai, pasėlių derlius

Discover other articles in the same domain of application