European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Kuidas „koostööd tegevad“ põllukultuurid saavad edendada kestlikku põllumajandust

Kasvatades põllukultuuride segu, saavad põllumajandustootjad suurendada tootlikkust ning vähendada kahjulike pestitsiidide kasutamise vajadust.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Üha suurenev rahvaarv tähendab rohkem täitmist vajavaid kõhtusid ning sunnib suurendama põllumajanduse tootlikkust. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangute kohaselt on 2050. aastaks rahvaarv umbes 9,7 miljardit. Nende inimeste toitmine nõuab põllumajanduse tootlikkuse suurendamist 60 % võrra. Asi pole ainult suurema hulga toidu tootmises. „Ennekõike on küsimus selles, kuidas kliimamuutus mõjutab tulevastel aastatel põllukultuure ja kasvuperioode,“ ütleb Alison Karley, James Huttoni Instituudi agroökoloogia teadur. Põllumajandusettevõtjad peavad leidma uusi viise suurema hulga põllukultuuride kasvatamiseks kestlikumal viisil, mis tähendab seda, et kasutada tuleb vähem väetist, vähem pestitsiide ja tugineda rohkem põllukultuuride mitmekesisusele.“ Kuigi esmapilgul võib see näida mõeldamatu, on üks ELi rahastatud projekt võimaliku lahenduse leidmiseks võtnud nn rühma kaupa lähenemise. Projekti DIVERSify (Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability) raames on grupp rahvusvahelisi teadlasi, põllumajandusettevõtjaid ja muid sidusrühmi arendanud uusi viise tootlikkuse optimeerimiseks taimerühmi kasutades. „Ühe kultuuri asemel taimerühmade istutamine on lähenemine, mis toetab põllukultuuride mitmekesistamist,“ selgitab Karley, kes täidab projekti koordinaatori ülesandeid. „Meie eesmärk oli näidata, kuidas omavahel sobivate kultuuride segu mitte ainult ei suurenda tootlikkust, vaid vähendab ka vajadust kemikaalide järele ja toetab sellega kestlikumat põllumajandust.“

Põllukultuuride segamise eelised

Kõigepealt oli teadlaste eesmärgiks kindlaks teha võimalik kasu, mida taimerühmad võiksid põllumajandusele tuua. Töötades otse põllumajandusettevõtjatega Euroopas ja Aafrikas, tegid nad kindlaks parimad praktikad ja kitsaskohad põllukultuuride rühmadena kasvatamisel ning katsetasid kultuuride segusid eri paikades. „Meie katsed näitasid, et kultuuride segud takistavad umbrohu kasvu, vajavad vähem väetist ja tihti on neil vähem kahjureid ja haigusi – kõik see aitab kaasa suuremale põllukultuuride toodangule, ilma et oleks vaja kemikaale kasutada,“ märgib Karley. „Lisaks suurendavad segud elupaikade mitmekesisust, pakkudes kõike hädavajalikku tolmeldajatele ja kahjurite looduslikele vaenlastele, mis on nii olulised agroökosüsteemi toimimiseks.“ Projektis jõuti ka järeldusele, et tänu tõhusamale ressursikasutusele on taimerühmad võimelised tootma suuremat saaki kui iga põllukultuur eraldi kasvatatult.

Taimerühmadele üleminek

Hoolimata neile eelistele pole muutuste sisseviimine kunagi lihtne ja taimerühmade viis on väga erinev tavapärasest põllukultuuride kasvatamisest. Aitamaks põllumajandusettevõtjatel mõista selle eeliseid ja vajadust üle minna taimerühmadele, arendati projekti raames välja mitmeid kasulikke tööriistu. Näiteks saavad põllumajandusettevõtjad kasutada tööriista nimega CropMIXER, et saada nõuandeid põllukultuuride kombinatsioonide, halduse ja sisendite kohta, ning juhendit InfoHub, et saada täiendavat tehnilist teavet. Projekt lihtsustas ka võrgustiku loomist, kus põllumajandusettevõtjad ja muud sidusrühmad saavad jagada teavet ja üksteiselt õppida. „Teatud hulk esimesi põllumajandusettevõtjaid, kes juba kasutavad taimerühmasid, on jaganud oma teadmisi ja kogemusi ning neil on olnud oluline osa teiste mõjutamisel, et anda uutele kontseptsioonidele võimalus,“ ütleb Karley.

Tee sillutamine uutele teadusuuringutele

Projekt DIVERSify on edukalt näidanud taimekultuuride rühmadena kasvatamise suurt potentsiaali. „Meie uuringud näitavad, et taimekultuuride rühmadena kasvatamine optimeeritud viisil mitmekesistab põllukultuuride ja põllumajandustootmise süsteemi, suurendades tootlikkust ja põllumajanduse bioloogilist mitmekesisust ning viies kestlikuma põllumajanduseni,“ sõnab Karley kokkuvõtvalt. „Meie töö sillutab teed tulevastele teadusuuringutele põllukultuuride kestliku kasvatamise ja toidu tootmise alal.“ Kuigi projekt DIVERSify on nüüd lõppenud, jätkavad teadlased selle meetodite ja tulemuste kasutamist. Partnerid on praegu ametis kasvatatavate taimerühmade koostist puudutavate uuringutega ja teevad koostööd põllumajandusettevõtjatega, et rajada taimerühmade toodetega seotud väärtusahelad.

Keywords

DIVERSify, kessuutlik põllumajandus, põllukultuuride mitmekesisus, põllumajandusettevõtjad, pestitsiidid, põllumajanduse tootlikkus, kliimamuutus, agroökoloogia, taimerühmad

Discover other articles in the same domain of application