European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Kako mješavina usjeva može poboljšati održivu poljoprivredu

Sadnjom mješavine usjeva poljoprivrednici mogu povećati produktivnost uz istodobno smanjivanje potrebe za štetnim pesticidima.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Porast broj stanovnika znači više usta koje je potrebno nahraniti, a to zahtijeva povećanje poljoprivredne produktivnosti. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, svjetska populacija bi do 2050. mogla doseći brojku od gotovo 9,7 milijardi. Prehranjivanje tolikog broja ljudi zahtijevalo bi povećanje poljoprivredne proizvodnje za gotovo 60 %. No tu se ne radi samo o proizvodnji veće količine hrane. „Prvo i najvažnije, postoji pitanje kako će klimatske promjene utjecati na usjeve i sezone uzgoja u nadolazećim godinama”, napominje Alison Karley, poljoprivredna istraživačica na Institutu James Hutton. „I poljoprivrednici trebaju razviti nove načine uzgoja više usjeva na održiviji način, što podrazumijeva upotrebu manje gnojiva i pesticida te oslanjanje na veću raznolikost usjeva.” Iako se na prvi pogled to čini kao „nemoguća misija”, u jednom se projektu financiranom sredstvima EU-a za pronalazak mogućeg rješenja oslanja na timski pristup. U okviru projekta DIVERSify (Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability), skupina međunarodnih istraživača, poljoprivrednika i drugih dionika razvila je nove načine optimizacije produktivnosti s pomoću biljnih skupina. „Umjesto sadnje jedne vrste usjeva, uzgoj više biljnih vrsta pristup je poljoprivredi kojim se promiče diversifikacija usjeva”, objašnjava Karley, koordinatorica projekta. „Naš cilj bio je prikazati kako se upotrebom mješavine kompatibilnih usjeva ne samo povećava produktivnost, već se smanjuje potreba za kemikalijama i tako podržava održivija poljoprivreda.”

Prednosti mješavina

Za početak, istraživači su svoje napore usredotočili na razumijevanje potencijalnih koristi koje biljne skupine mogu donijeti poljoprivredi. Izravnom suradnjom s poljoprivrednicima u Europi i Africi utvrdili su najbolje prakse i izazove u uzgoju biljnih skupina te isprobali mješavine usjeva na različitim lokacijama. „Naši pokusi pokazali su da se mješavinama smanjuje količina korova, da one zahtijevaju manje gnojiva te da često imaju manje nametnika i bolesti, a sve to pridonosi poboljšanoj proizvodnji usjeva bez potrebe za kemikalijama” navodi Karley. „Mješavinama se povećava i raznolikost staništa, pružaju prijeko potrebni resursi za oprašivače i prirodne neprijatelje nametnika koji su ključni za funkcioniranje agroekološkog sustava.” Projektom se došlo do zaključka da, zbog učinkovitije upotrebe resursa, skupine biljaka imaju potencijal proizvodnje veće količine prinosa ako se svaki usjev uzgaja odvojeno.

Prijelaz na skupine biljaka

Unatoč tim prednostima, promjena nikad nije jednostavna, a skupine biljaka predstavljaju znatno drugačiji način uzgoja. Kako bi se poljoprivrednicima pružila pomoć u razumijevanju koristi i potrebe prelaska na biljne skupine, u okviru projekta razvijeno je nekoliko korisnih alata. Na primjer, poljoprivrednici mogu iskoristiti alat CropMIXER za savjete o kombinacijama usjeva, upravljanje usjevima i unosima usjeva, a vodič InfoHub za dodatne tehničke informacije. Projektom je također omogućena mreža u kojoj poljoprivrednici i drugi dionici mogu dijeliti informacije i učiti jedni od drugih. „Niz revolucionarnih poljoprivrednika, koji već upotrebljavaju skupine biljaka, podijelilo je svoje znanje i iskustva te su imali ključnu ulogu u utjecaju na druge da se iskušaju u tim novim konceptima”, govori Karley.

Utiranje puta za buduća istraživanja

Projektom DIVERSify uspio se prikazati ogroman potencijal uzgoja skupine biljaka. „Naše istraživanje prikazalo je da se optimiziranim uzgojem skupine biljaka diversificira usjev i poljoprivredni sustav, što dovodi do povećane produktivnosti, veće poljoprivredne biološke raznolikosti i održivije poljoprivrede”, zaključuje Karley. „Naš rad utire put za buduća istraživanja o održivom uzgoju i proizvodnji hrane.” Iako je projekt DIVERSify sada završen, istraživači se i dalje nadovezuju na njegove aktivnosti i rezultate. Partneri trenutačno istražuju uzgoj skupine biljaka i surađuju s poljoprivrednicima kako bi izgradili lance vrijednosti oko proizvoda skupina biljaka.

Keywords

DIVERSify, održiva poljoprivreda, raznolikost usjeva, poljoprivrednici, pesticidi, poljoprivredna produktivnost, klimatske promjene, agroekologija, skupine biljaka

Discover other articles in the same domain of application