European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Jak mohou kooperativní plodiny podpořit udržitelné zemědělství

Pěstováním různorodých plodin mohou zemědělci zvýšit produktivitu a zároveň snížit potřebu škodlivých pesticidů.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Rostoucí počet obyvatel znamená více hladových krků, což se neobejde bez zvýšení zemědělské produktivity. Podle odhadů OSN by světová populace mohla do roku 2050 dosáhnout téměř 9,7 miliardy. Zajistit potraviny pro tyto lidi by si žádalo zvýšení zemědělské produkce o 60 %. Tady nejde jednoduše jen o pěstování více potravin. „V první řadě je tu otázka, jak změna klimatu v nadcházejících letech ovlivní plodiny a vegetační období,“ vysvětluje Alison Karley, výzkumná pracovnice v oblasti agroekologie v James Hutton Institute. „Zemědělci také musí vyvinout nové způsoby, jak pěstovat více plodin udržitelnějším způsobem, což znamená používat méně hnojiv, méně pesticidů a více se spoléhat na rozmanitost plodin.“ Ačkoli se to na první pohled může zdát jako nesplnitelný úkol, jeden projekt financovaný EU se snaží najít možné řešení týmovým přístupem. V rámci projektu DIVERSify (Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability) vyvinula skupina mezinárodních výzkumných pracovníků, zemědělců a dalších aktérů nové způsoby optimalizace produktivity pomocí rostlinných týmů. „Pěstování rostlinných týmů místo pěstování jednoho druhu plodin je zemědělský přístup prosazující diverzifikaci plodin,“ vysvětluje Karley, která působí jako koordinátorka projektu. „Naším cílem bylo ukázat, jak používání směsi kompatibilních plodin nejen zvyšuje produktivitu, ale také snižuje potřebu chemických látek, což podporuje udržitelnější zemědělství.“

Výhody kombinování

Pro začátek se výzkumní pracovníci zaměřili na pochopení toho, jaké potenciální výhody by rostlinné týmy mohly přinést zemědělství. Na základě přímé spolupráce se zemědělci v Evropě a Africe zjišťovali osvědčené postupy a problémy při pěstování rostlinných týmů a zkoušeli směsi plodin na různých místech. „Naše pokusy ukázaly, že směsi potlačují plevele, vyžadují méně hnojiv a často se v nich vyskytuje méně škůdců a chorob, což přispívá ke zlepšení produkce plodin bez nutnosti použití chemických látek,“ poznamenává Karley. „Směsi také zvyšují rozmanitost stanovišť a poskytují tolik potřebné zdroje pro opylovače a přirozené nepřátele škůdců, kteří jsou pro fungování agroekosystému nezbytní.“ Tvůrci projektu také dospěli k závěru, že díky efektivnějšímu využívání zdrojů mají rostlinné týmy potenciál přinést vyšší výnos, než kdyby se každá plodina pěstovala samostatně.

Přechod na rostlinné týmy

Změna – navzdory uvedeným výhodám – není nikdy snadná a rostlinné týmy představují velmi odlišný způsob pěstování plodin. S cílem pomoci zemědělcům pochopit výhody a nutnost přechodu na rostlinné týmy, bylo v rámci projektu vyvinuto několik užitečných nástrojů. Zemědělci mohou například využít nástroj CropMIXER pro poradenství ohledně kombinací plodin, managementu a vstupů a průvodce InfoHub pro další technické informace. Projekt rovněž umožnil vytvoření sítě, v níž mohou zemědělci a další zúčastněné strany sdílet informace a vzájemně se od sebe učit. „Řada progresivních zemědělců, kteří již využívají rostlinné týmy, se podělila o své znalosti a zkušenosti a pomohla ovlivnit ostatní, aby tyto nové koncepty vyzkoušeli,“ říká Karley.

Příprava půdy pro budoucí výzkum

Projekt DIVERSify úspěšně prokázal obrovský potenciál pěstování rostlinných týmů. „Náš výzkum ukazuje, že optimalizované pěstování rostlinných týmů diverzifikuje plodiny a zemědělský systém, což vede ke zvýšení produktivity, větší agrobiodiverzitě a udržitelnějšímu zemědělství,“ uzavírá Karley. „Naše práce připravuje půdu pro budoucí výzkum udržitelného pěstování plodin a produkce potravin.“ Přestože je projekt DIVERSify nyní ukončen, výzkumní pracovníci na jeho aktivity a výsledky navazují. Partneři v současné době zkoumají šlechtění rostlinných týmů a spolupracují se zemědělci na vytváření hodnotových řetězců kolem produktů rostlinných týmů.

Keywords

DIVERSify, udržitelné zemědělství, rozmanitost plodin, zemědělci, pesticidy, zemědělská produktivita, změna klimatu, agroekologie, rostlinné týmy

Discover other articles in the same domain of application