Skip to main content
European Commission logo print header

Doing It Together science (DITOs)

Article Category

Article available in the following languages:

Науката за общността се изкачва по стълбата на обществената ангажираност

Твърде често програмите за комуникация с обществеността в областта на науката имат дидактичен характер. За да се подпомогне създаването на истинска ангажираност, финансираният от ЕС проект DITOs стартира двупосочни дискусии, за да вдъхнови обществеността и да повлияе на политиката.

Society icon Society

Традиционната комуникация на науката често изключва възможностите за изразяване на мнението на широката общественост, като същевременно създава пречки за ангажиране с науката по начин, който е значим за нея. „Съвместното „правене“ на наука създава потенциал за истинска двупосочна комуникация между науката и обществото“, казва Муки Хаклай от проекта DITOs (Doing It Together science). За да се ангажира с обществеността, проектът проведе 829 публични събития в рамките на 3 години, като постигна над половин милион лични контакти и още 3 300 000 контакта онлайн. Дейностите бяха структурирани около две теми: биодизайн и екологична устойчивост. DITOs се ръководеше от модела на ескалатора за постигане на ангажираност. Тази концепция твърди, че ангажираността на хората с науката може да се увеличава или намалява с течение на времето в зависимост от техния жизнен етап, ресурси, възможности, знания и интереси.

Подкрепа на дейностите

Моделът на DITOs включва седем нива на ангажираност, вариращи от пасивно потребление на знания, напр. чрез телевизията, до по-активно участие, като например включване в граждански научни проекти. „Искахме да открием възможности за преместване на лицата на по-високо или по-ниско ниво, което да отговаря на тяхното положение. Затова започвайки от мястото, където се намират хората, а не дърпайки ги към мястото, където е науката, ние предлагаме смислени и доживотни ангажименти с науката“, обяснява Хаклай от Юнивърсити Колидж Лондон (UCL), домакин на проекта. Партньорите по проекта използваха както съществуващите мрежи, така и информационни дейности, за да се свържат с обществеността, като използваха различни тактики — от социални медии до изяви в музеи и на фестивали. DITOs също така оказа подкрепа на партньори с малък опит в областта на гражданската наука, напр. чрез интегриране на интерактивни възможности за обществеността в планирани събития като изложби. „Адаптирахме научните дейности според партньора, като ги разработихме така, че да достигнат до хора и места, които обикновено не са засегнати от традиционните усилия за ангажиране“, отбелязва Хаклай. Може би най-буквалният пример за това беше Научният автобус, координиран от нидерландската благотворителна организация Waag. Членове на общността, занимаващи се с комуникация на наука, бяха наети да управляват автобуса в цяла Европа, като направиха 17 спирки в обществени центрове, малки градове, обществени фестивали и музеи. Работните семинари на тези места предложиха девет дейности, включително експерименти за приготвяне на кисело мляко (обучение за бактериите) и слънцезащитен крем (изследване на свойствата на слънчевите лъчи). Инструкциите бяха на разположение на няколко езика, а опитите споделени в социалните медии. Друг успех беше BioBlitz, част от предизвикателството City Nature Challenge, където хората се събираха на определени места и използваха приложението iNaturalist, за да събират данни за биологичното разнообразие. За споделяне на този опит беше създадена общоевропейската мрежа BioBlitz.

Стъпаловидна промяна

Едно от конкретните наследства на DITOs е разширяването на Европейската асоциация за гражданска наука (ECSA), която продължава своята работа, най-вече в разработването на платформата EU-Citizen.Science. „Сега ECSA е организацията, към която се обръщат проектите за гражданска наука, които често се присъединяват към асоциацията, за да увеличат обхвата си“, отбелязва Хаклай. Активна в областта на политиката, ECSA участва в дискусията за гражданската наука като част от програмата на Европейската комисия за отворена наука. В Обединеното кралство DITOs допринесе за участието на обществеността и стратегиите за финансиране на националния фонд за наука UKRI. В Италия той помогна за създаването на мрежа от изследователи и специалисти в областта на гражданската наука, която в момента оказва влияние върху националната научна политика. Резултатите от проекта вече са публикувани за широката общественост, а редица кратки съобщения и насоки за политиката, изготвени в резултат на проекта, са достъпни онлайн.

Keywords

DITOs, ангажираност, гражданска наука, общество, биологично разнообразие, политика

Discover other articles in the same domain of application