European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Doing It Together science (DITOs)

Article Category

Article available in the following languages:

Komunitná veda využíva eskalátorový model zapojenia verejnosti

Programy na sprostredkovanie vedy verejnosti majú príliš často didaktickú povahu. S cieľom pomôcť dosiahnuť skutočné zapojenie sa v rámci projektu DITOs financovaného EÚ začali obojsmerné diskusie s cieľom inšpirovať verejnosť a ovplyvniť politiku.

Society icon Society

Tradičné sprostredkúvanie vedy často bráni príležitostiam na to, aby svoje názory vyjadrila široká verejnosť, pričom vytvára prekážky zapájať sa do vedy spôsobom, ktorý je pre ľudí zmysluplný. „Doing-Science-Together vytvára potenciál na skutočne obojsmernú komunikáciu medzi vedou a spoločnosťou,“ hovorí Muki Haklay z projektu DITOs (Doing It Together science). S cieľom spolupracovať s verejnosťou sa v rámci projektu zorganizovalo v priebehu 3 rokov 829 verejných podujatí, pričom sa dosiahlo vyše pol milióna osobných interakcií a ďalších 3 300 000 interakcií online. Aktivity boli štruktúrované okolo dvoch tém: biodizajn a environmentálna udržateľnosť. Projekt DITOs sa riadil eskalátorovým modelom zapojenia. Táto koncepcia tvrdí, že zapojenie ľudí do vedy sa môže časom zvyšovať alebo znižovať v závislosti od ich životnej fázy, zdrojov, schopností, vedomostí a záujmov.

Využívanie aktivít

Model DITOs mal sedem úrovní zapojenia, od pasívneho príjmu vedomostí, napríklad prostredníctvom televízie, až po aktívnejšiu účasť, ako je zapísanie sa do projektov občianskej vedy. „Chceli sme identifikovať príležitosti, ako posunúť jednotlivcov nahor alebo nadol na úroveň, ktorá vyhovuje ich situácii. Začať tým, kde sú ľudia, a nie ich ťahať tam, kde je veda, ponúka zmysluplné a celoživotné zapojenie do vedy,“ vysvetľuje Muki Haklay z University College London (UCL), hostiteľ projektu. Na spojenie s verejnosťou partneri projektu využili existujúce siete a osvetové aktivity, s množstvom taktík od sociálnych médií až po vystúpenia v múzeách alebo na festivaloch. Projekt DITOs takisto poskytoval podporu partnerom s malými predchádzajúcimi skúsenosťami s občianskou vedou, napríklad začlenením interaktívnych príležitostí pre verejnosť do plánovaných podujatí, ako sú výstavy. „Vedecké aktivity sme prispôsobili partnerovi a navrhli sme ich tak, aby oslovili ľudí a miesta, ktoré sú zvyčajne nedotknuté tradičným úsilím o zapojenie,“ uvádza M. Haklay. Hádam najdoslovnejším príkladom bol Science Bus, ktorý koordinovala holandská charitatívna organizácia Waag. Členovia spoločenstva pre sprostredkúvanie vedy boli prijatí, aby riadili autobus po celej Európe, pričom mali 17 zastávok v komunitných centrách, malých mestách, na verejných festivaloch a v múzeách. Participatívne workshopy na týchto miestach ponúkali deväť aktivít vrátane pokusov vyrábať jogurt (náuka o baktériách) a opaľovací krém (skúmanie vlastností slnečných lúčov). Pokyny boli k dispozícii vo viacerých jazykoch a skúsenosti sa uverejňovali na sociálnych sieťach. Ďalším úspechom bol BioBlitz, súčasť výzvy City Nature Challenge, kde sa ľudia zhromaždili na konkrétnych miestach a pomocou aplikácie iNaturalist zbierali údaje o biodiverzite. Na výmenu týchto skúseností bola vytvorená celoeurópska sieť BioBlitz.

Postupná zmena

Jedným z konkrétnych odkazov projektu DITOs je rozšírenie Európskej asociácie občianskej vedy (ECSA), ktorá pokračuje vo svojej práci, najmä pokiaľ ide o rozvoj platformy EU-Citizen.Science. „ECSA je teraz tou pravou organizáciou pre projekty občianskej vedy, ktoré sa k asociácii často pripájajú, aby zvýšili svoj dosah,“ poznamenáva Muki Haklay. ECSA, ktorá je aktívna v politike, sa zapojila do diskusie o občianskej vede v rámci agendy Európskej komisie v oblasti otvorenej vedy. V Spojenom kráľovstve projekt DITOs prispel k verejnej účasti a stratégiám financovania národného sponzora vedy, UKRI. V Taliansku pomohol vytvoriť sieť výskumníkov a odborníkov z praxe v oblasti občianskej vedy, ktorí v súčasnosti ovplyvňujú národnú politiku v oblasti vedy. Výsledky projektu už boli vo veľkej miere publikované a na internete je k dispozícii celý rad informačných materiálov a usmernení vyplývajúcich z projektu.

Keywords

DITOs, zapojenie, občianska veda, spoločnosť, biodiverzita, politika

Discover other articles in the same domain of application