CORDIS - EU research results
CORDIS

Doing It Together science (DITOs)

Article Category

Article available in the following languages:

Amatierzinātne panāk ar eskalatora darbību salīdzināmu iedzīvotāju iesaistīšanu

Pārāk bieži zinātnes sabiedrības informēšanas programmas pēc būtības ir didaktiskas. Lai palīdzētu panākt patiesu iesaistīšanos, ES finansētajā projektā DITOs tika uzsāktas divvirzienu diskusijas, lai iedvesmotu sabiedrību un ietekmētu politiku.

Society icon Society

Tradicionāla zinātnes komunikācija nereti izslēdz iespēju paust plašākas sabiedrības viedokli, vienlaikus radot tai šķēršļus iesaistīties zinātnē pašiem jēgpilnā veidā. “Doing-Science-Together rada potenciālu autentiskai divvirzienu komunikācijai starp zinātni un sabiedrību,” saka Muki Haklejs (Muki Haklay), kas pārstāv projektu DITOs (Doing It Together science). Lai iesaistītu sabiedrību, projekta ietvaros trīs gadu laikā norisinājās 829 publiski pasākumi, sasniedzot vairāk nekā pusmiljonu mijiedarbības epizožu klātienē un 3 300 000 — tiešsaistē. Aktivitātes bija strukturētas ap divām tēmām — biodizains un vides ilgtspēja. Projekts DITOs tika īstenots, iedzīvotāju iesaistīšanā vadoties pēc eskalatora darbības modeļa. Atbilstoši šai koncepcijai tiek uzskatīts, ka iedzīvotāju iesaistīšanās zinātnē var laika gaitā pieaugt vai samazināties, atkarībā no to dzīves posma, resursiem, spējām, zināšanām un interesēm.

Aktivitāšu kombinēšana

DITOs modelī bija septiņi iesaistīšanās līmeņi, ietverot gan pasīvu zināšanu patērēšanu, piemēram, izmantojot televīziju, gan aktīvu līdzdalību, piemēram, piedalīšanos amatierzinātnes projektos. “Mēs vēlējāmies noteikt iespējas virzīt personas uz augšu vai leju pa šiem iesaistīšanās līmeņiem atbilstoši situācijai, kādā viņi atrodas. Sākot darboties tur, kur atrodas iedzīvotāji, nevis piespiedu kārtā velkot viņus tur, kur atrodas zinātne, tiek piedāvāta jēgpilna mijiedarbība ar zinātni visā mūža garumā,” skaidro projekta uzņēmējs Haklejs no Londonas Universitātes koledžas (UCL). Saziņai ar sabiedrības pārstāvjiem projekta partneri izmantoja gan esošos tīklus, gan informatīvus pasākumus, lietojot plašu taktikas klāstu, tostarp sociālos medijus un informēšanu muzejos vai festivālos. Projektā DITOs tika arī sniegts atbalsts partneriem ar nelielu iepriekšējo pieredzi amatierzinātnes projektos, piemēram, integrējot interaktīvas iespējas sabiedrībai plānotos pasākumos, piemēram, izstādēs. “Mēs individuāli pielāgojām zinātnes aktivitātes atbilstoši partnerim, izstrādājot tās tādā veidā, lai sasniegtu personas un vietas, ko parasti nesasniedz tradicionāli iesaistīšanas centieni,” piebilst Haklejs. Iespējams, visuzskatāmākais piemērs tam bija Nīderlandes labdarības organizācijas Waag koordinētais “Zinātnes autobuss”. Tika iesaistīti zinātnes komunikācijas kopienas dalībnieki, lai ar autobusu dotos cauri visai Eiropai, piestājot 17 vietās kopienu centros, mazpilsētās, publiskos festivālos un muzejos. Semināros ar līdzdarbošanos šajās vietās tika piedāvātas deviņas aktivitātes, tostarp eksperimenti ar jogurta (mācoties par baktērijām) un sauļošanās krēma (izpētot saules staru īpašības) pagatavošanu. Norādījumi bija pieejami vairākās valodās, un pasākumu pieredze tika kopīgota sociālajos medijos. Vēl viena veiksmīgi īstenota aktivitāte bija BioBlitz iniciatīvas City Nature Challenge ietvaros. Tajā iedzīvotāji pulcējās konkrētās vietās un izmantoja lietotni iNaturalist), lai vāktu bioloģiskās daudzveidības datus. Tika izveidots Eiropas mēroga BioBlitz tīkls, lai dalītos šajā pieredzē.

Straujas pārmaiņas

Viens no DITOs konkrētākajiem mantojumiem ir Eiropas Amatierzinātnes asociācijas (ECSA) paplašināšanās — tā turpina darboties dažādās iniciatīvās, no kurām pazīstamākā ir platformas EU-Citizen.Science izstrāde. “ECSA tagad ir iecienīta un pārbaudīta organizācija amatierzinātnes projektu vidū, kuri bieži vien pievienojas organizācijai, lai sasniegtu plašāku auditoriju,” atzīmē Haklejs. Aktīvi darbojoties politikas jomā, ECSA piedalījās diskusijā par amatierzinātni kā daļu no Eiropas Komisijas atvērtās zinātnes darba kārtības. Apvienotajā Karalistē DITOs deva pienesumu valsts zinātnes finansētāja UKRI sabiedrības līdzdalības un finansējuma stratēģiju izstrādē. Itālijā tas palīdzēja izveidot amatierzinātnes pētnieku un praktiķu tīklu, kas šobrīd ietekmē valsts politiku zinātnes jomā. Projekta rezultāti jau ir plaši publicēti, un tiešsaistē ir pieejami īsi politikas apskati un pamatnostādnes, kas izriet no projekta.

Keywords

DITOs, iesaistīšana, amatierzinātne, sabiedrība, bioloģiskā daudzveidība, politika

Discover other articles in the same domain of application