CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Finansowanie projektów przynoszących korzyści nauce i społeczeństwu

W ramach wspieranej przez UE inicjatywy przeznaczono miliony euro na sfinansowanie blisko 40 projektów mających na celu opracowanie przełomowych technologii.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Zespół finansowanego ze środków UE projektu ATTRACT2 wykorzystał finansowanie publiczne do obniżenia nieodłącznego ryzyka, z jakim wiążą się przełomowe technologie i innowacje, nabierając dojrzałości przed trafieniem na rynek. W takich warunkach o obniżonym ryzyku stają się one bardziej atrakcyjne dla prywatnych grantodawców. W ramach projektu ATTRACT2 udało się poczynić prywatne inwestycje, które pomagają w komercjalizacji nowych produktów i usług na potrzeby społeczeństwa. Dzięki inwestycjom o łącznej wartości 28 milionów euro sfinansowane zostanie 36 projektów z ponad 20 krajów. Ogólnie rzecz biorąc, celem projektu jest opracowanie przełomowych technologii wykrywania i obrazowania zarówno do zastosowań naukowych, jak i komercyjnych. Są to sprawdzone i obiecujące koncepcje, które wykazują duży potencjał dla zastosowań naukowych, przemysłowych i społecznych.

Szybszy czas wprowadzania na rynek

„Stopniowe innowacje nie wystarczą, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom społecznym w następnych dekadach”, stwierdza Pablo Garcia Tello, koordynator projektu i lider sekcji Rozwój Projektów i Inicjatyw Unijnych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. „Projekt ATTRACT i jego metodologia mają na celu przyspieszenie wprowadzania na rynek przełomowych innowacji”. W puli projektów do weryfikacji koncepcji znalazło się 68 propozycji. Spośród nich wybrano 18 projektów z zakresu badań, rozwoju i innowacji. Każdy z nich otrzymał od 500 tysięcy do 2 milionów euro, w zależności od poziomu dojrzałości technologii. Do dyspozycji dodatkowych 18 projektów i badań społeczno-ekonomicznych przeznaczone zostanie 28 milionów euro. Programy odbędą się w formule otwartego zaproszenia, dzięki czemu studenci uniwersytetów będą mogli zgłaszać pomysły na innowacje społeczne w oparciu o technologie opracowane w ramach projektów z zakresu badań, rozwoju i innowacji. Każdy program studencki otrzymał od 80 000 do 240 000 euro. W ramach innego zaproszenia osiem projektów otrzymało 125 000 euro na przeprowadzenie innowacyjnych badań mających na celu ocenę obecnych metod pracy ATTRACT2 oraz innych europejskich infrastruktur badawczych i ekosystemów innowacji. Zespół projektu oceni również ich wpływ na społeczeństwo. Mający zakończyć się w styczniu 2025 roku projekt ATTRACT2 (Breakthrough Innovation Programme for a Pan-European Detection and Imaging Eco-System – Phase-2) pozwoli ostatecznie opracować narzędzia naukowe przyszłości, współtworzyć produkty biznesowe i rynkowe, zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw oraz stworzyć więcej lepszych miejsc pracy dla obywateli UE. Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany jako „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

ATTRACT2, projekt, nauka, społeczeństwo, przełom, technologia, inwestycja, innowacja, wykrywanie, obrazowanie, badania, rozwój i innowacje