CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Cyfrowe rozwiązania wspierające seniorów cierpiących na choroby przewlekłe

Czy masz więcej niż 65 lat i zdiagnozowane co najmniej dwa schorzenia przewlekłe? Jeśli tak, to być może kwalifikujesz się do udziału w badaniu klinicznym dotyczącym nowej technologii wspierającej zdrowie i dobrostan.

Zdrowie icon Zdrowie

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu SEURO w Belgii, Irlandii i Szwecji rozpoczęła się rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w testach nowego systemu wspierającego zdrowie i dobrostan. Badanie to ma sprawdzić, czy technologia cyfrowa opracowana w projekcie SEURO jest w stanie pomóc seniorom zmagającym się z większą liczbą chorób przewlekłych lepiej poradzić sobie na co dzień w samodzielnym funkcjonowaniu we własnym domu. Testy potrwają sześć miesięcy. Mogą w nich wziąć udział osoby z trzech wspomnianych państw członkowskich UE, które ukończyły 65 lat i zdiagnozowano u nich co najmniej dwie z następujących chorób przewlekłych: cukrzycę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (rozedma i przewlekłe zapalenie oskrzeli), przewlekłą astmę, niewydolność serca lub przewlekłe choroby serca (dławica piersiowa, wysokie ciśnienie krwi, miażdżyca i arytmia). Natomiast z udziału w badaniu wykluczone są osoby, które przeszły udar mózgu lub chorują na otępienie naczyniopochodne. W ramach planowanych testów 720 uczestników wypróbuje skuteczność nowej technologii cyfrowej, której zadaniem będzie wspieranie ich w codziennych czynnościach w domu, tak by mogli lepiej samodzielnie kontrolować swój stan zdrowia i ogólny dobrostan. Udział w tym badaniu nie wymaga znajomości obsługi komputera, ponieważ badacze z projektu SEURO zapewnią odpowiednie wsparcie podczas całego procesu. Do udziału w projekcie zaproszone są również osoby zatrudnione w domach opieki lub zaangażowane w sieci wsparcia dla osób starszych – członkowie rodzin, opiekunowie nieformalni i pracownicy służby zdrowia. Jak czytamy w informacji prasowej zamieszczonej na stronie „Dublin People”, celem badania będzie sprawdzenie, jakie narzędzia mogą pomóc osobom przewlekle chorym w skuteczniejszej kontroli stanu zdrowia i samopoczucia. Co ważne, w razie potrzeby każdy z uczestników będzie mógł uzyskać wsparcie swojej sieci opieki. Badanie pomoże również naukowcom realizującym projekt ocenić, czy ich technologia rzeczywiście wpływa na poprawę jakości życia jej użytkowników i sposób, w jaki korzystają oni z usług opieki zdrowotnej.

Niezwykle potrzebne badanie

„W projekcie SEURO wykorzystujemy technologię o nazwie ProACT, która ma ogromny potencjał w zakresie pomocy starszym osobom cierpiącym na kilka przewlekłych schorzeń w lepszym zarządzaniu swoim zdrowiem i dobrostanem w domu, ale jak dotąd przeprowadzono niewiele badań i testów mających na celu sprawdzenie skuteczności tego narzędzia”, stwierdza dr Julie Doyle z irlandzkiego Instytutu Technologii w Dundalk, uczelni będącej partnerem projektu SEURO. „Aktualne badanie, które będzie prowadzone w ramach projektu SEURO, pozwoli nam zebrać dowody, dzięki którym dowiemy się, czy tego typu technologia wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia ludzi, a ponadto będziemy mogli przekonać się, dlaczego działa lub nie działa. Dlatego biorąc udział w badaniu SEURO, każdy uczestnik wniesie istotny wkład w rozwój tej ekscytującej i ogromnie potrzebnej dziedziny badań, a ponadto każda osoba wybrana do przetestowania technologii będzie miała szansę w praktyce odczuć korzyści z lepszego monitorowania swoich schorzeń”. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, a uczestnicy mogą się w każdej chwili wycofać. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie projektu SEURO, do odwiedzenia której zachęca się wszystkich zainteresowanych udziałem w badaniu lub uzyskaniem dodatkowych informacji. Projekt SEURO (Scaling EUROpean citizen driven transferable and transformative digital integrated health and social care) poświęcony jest badaniom dotyczącym optymalizacji i uniwersalizacji rozwiązań w zakresie e-zdrowia na potrzeby zastosowania w całej Unii poprzez opracowanie różnorodnych cyfrowych narzędzi do samooceny. W osiągnięciu założonych celów ma pomóc fakt, że projekt opiera się na współpracy między ośrodkami akademickimi i badawczymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, a także sieciami działającymi na poziomie UE i przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Realizacja tego zaplanowanego na trzy lata przedsięwzięcia dobiegnie końca w maju 2024 roku. Więcej informacji: strona projektu SEURO

Słowa kluczowe

SEURO, zdrowie, dobrostan, choroba przewlekła, osoba starsza, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, niewydolność serca, choroby serca, opieka zdrowotna

Powiązane artykuły