European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Jak bluszcz stał się inspiracją dla nowego typu robota?

Czerpiąc inspirację ze świata roślin, zespół finansowanego ze środków UE projektu GrowBot pracuje nad nową generacją wspinających się robotów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Z pozoru może się wydawać, że rośliny i roboty zajmują miejsce na przeciwległych krańcach technologicznego spektrum. W rzeczywistości jednak badając sposób, w jaki rośliny rosną, pną się i poruszają, możemy się wiele nauczyć. Korzystając ze wsparcia finansowanego przez Unię Europejską projektu GrowBot, grupa naukowców wykorzystuje zdolności ruchowe roślin pnących do opracowania robotów. Obecnie projekt jest prezentowany w jednym z serii filmów objaśniających CORDIS, zatytułowanej „Make the connection with EU science”. „Postanowiliśmy zbudować roboty o niskiej masie i małych rozmiarach, które potrafiłyby przyczepiać się do powierzchni, znajdować drogę w pustych przestrzeniach i skutecznie poruszać się w scenariuszach, w których obecne roboty wspinające, wykorzystujące koła, nogi lub szyny, mogą utknąć lub spaść”, wyjaśnia Barbara Mazzolai, zastępczyni dyrektora ds. robotyki we Włoskim Instytucie Technologii, koordynatorka projektu GrowBot. Zespół rozwija opracowane przez siebie technologie i platformy, ze szczególnym naciskiem na poprawę konstrukcji i sterowania rosnącego robota. Uczeni związani z projektem już badają możliwości wykorzystania wspinających się, roślinopodobnych miękkich robotów jako czujników środowiskowych wzdłuż pionowych lub poziomych powierzchni w budynkach i wokół nich. Warto wspomnieć także o innych możliwych zastosowaniach, takich jak badanie bardzo ciasnej przestrzeni i niebezpiecznego środowiska oraz misje poszukiwawczo-ratownicze w zawalonych budynkach. „Make the connection with EU science” to seria filmów objaśniających, które koncentrują się na treściach naukowych i aspektach wykorzystania projektów badawczych UE.

Słowa kluczowe

GrowBot, rośliny, roboty, projektowanie robotów, rośliny pnące, rolnictwo precyzyjne, obróbka przyrostowa