European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie możliwości inwestycji w przemysł wydobywczy Namibii

W ramach finansowanego przez Unię Europejską studium przypadku analitycy badają sektor surowców krytycznych w Namibii i możliwości inwestycji w przemysł wydobywczy tego kraju.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Dzięki przeprowadzonemu w ostatnim czasie studium przypadku, którego celem była ocena przemysłu wydobywczego w Namibii pod kątem możliwości inwestycyjnych, Europa zyskała cenne informacje na temat realizacji jednego z jej strategicznych celów - nawiązywania partnerstw z państwami afrykańskimi. Powstałe w wyniku tych prac sprawozdanie zostało opracowane w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu AfricaMaVal, którego celem jest budowa zrównoważonych i odpowiedzialnych partnerstw między UE i Afryką w celu pozyskiwania surowców krytycznych potrzebnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej i cyfrowej w Europie.

Wydobycie dla przyszłości

Namibia należy do grona krajów rozwijających się o średnich dochodach. W ciągu ostatnich trzydziestu lat państwo to doświadczyło znaczącego wzrostu. Jednym z głównych sektorów przemysłowych kraju i podstawą gospodarki jest górnictwo, które odpowiada za tworzenie znaczącej liczby miejsc pracy i dużą część produktu krajowego brutto. W przeszłości diamenty i uran należały do głównych towarów w Namibii. Dziś kraj ten oferuje zróżnicowane możliwości inwestycyjne dotyczące materiałów takich jak cyna, lit, tantal, grafit i pierwiastki ziem rzadkich, których wydobycie jest realizowane na małą i średnią skalę. Autorzy sprawozdania na temat Namibii wskazują szereg obszarów interesujących z punktu widzenia możliwości wydobycia, w tym region Kunene (ze złożami kobaltu, miedzi, metali ziem rzadkich, rud żelaza i mineralizacjami niklowo-miedziowo-kobaltowo-platynowymi) oraz region Erongo (w którym występują lit, metale ziem rzadkich, cyna i tantal). Inicjatywy inwestycyjne, wśród których można wymienić między innymi projekt Southern Namibia Mapping Program, pokazują działania rządu ukierunkowane na poszerzanie bazy danych geologicznych i przyciąganie inwestycji górniczych. Sprawozdanie opracowane przez autorów studium przypadku przedstawia możliwości Namibii w zakresie produkcji poszerzonej listy surowców krytycznych, która na potrzeby projektu AfricaMaVal oznacza wszystkie surowce krytyczne znajdujące się na unijnej liście surowców krytycznych z 2020 roku, z wyłączeniem węgla koksującego i kauczuku naturalnego, za to z dodatkiem miedzi, niklu, cyny i manganu. Prezentują także łańcuch wartości tych surowców krytycznych, zwracając uwagę zarówno na potencjalne zagrożenia, jak i możliwości inwestycyjne. Sprawozdanie obejmuje także informacje na temat przepisów dotyczących finansowania, podatków i opłat za koncesje, a także przegląd danych makroekonomicznych i politycznych związanych z finansowaniem. Autorzy omawiają także wyzwania społeczne, środowiskowe i dotyczące zarządzania w Namibii, w tym praktyki wydobywcze, a także cele środowiskowe, społeczne i związane z rządzeniem. Opisują kompleksowe prawodawstwo Namibii i przepisy górnicze, a także solidną bazę danych geologicznych i jasne przepisy środowiskowe, przeciwstawiając tym zaletom wysokie opodatkowanie, przeszkody dotyczące handlu i niepewność dotyczącą obszarów chronionych.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

Protokół ustaleń podpisany przez Unię Europejską i Namibię w 2022 roku potwierdza zainteresowanie obu stron nawiązaniem strategicznego partnerstwa w zakresie zrównoważonego wydobycia surowców i wytwarzania zielonego wodoru. Podczas warsztatów zorganizowanych w celu omówienia możliwości inwestycyjnych i wyzwań na podstawie ustaleń dokonanych przez autorów studium przypadku, jej ekscelencja Ana Beatriz Martins, ambasadorka Namibii w Unii Europejskiej, stwierdziła: „Unia Europejska pozostaje zaangażowana w proces budowania partnerstwa z Namibią na rzecz zrównoważonego, czystego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. U podstaw tego partnerstwa leży sprzyjanie wytwarzaniu wartości na szczeblu lokalnym i zrównoważonej integracji łańcucha wartości między Namibią i Wspólnotą". Sprawozdanie dotyczące Namibii jest jednym z 10 dogłębnych studiów przypadku przeprowadzonych w ramach projektu AfricaMaVal (Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chain). Pozostałe dziewięć państw afrykańskich zbadanych w ramach projektu to Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Madagaskar, Maroko, Mozambik, Senegal, Republika Południowej Afryki, Tanzania i Zimbabwe. Analizy wszystkich 10 państw znajdują się w pełnym sprawozdaniu dostępnym na stronie internetowej projektu. Więcej informacji: strona projektu AfricaMaVal

Słowa kluczowe

AfricaMaVal, Namibia, górnictwo, surowiec krytyczny, rozszerzona lista surowców krytycznych

Powiązane artykuły