Skip to main content

BROADWAY, the way to broadband access at 60GHz

Article Category

Article available in the folowing languages:

Systemy bezprzewodowe z częstotliwościami fal milimetrowych

W ramach projektu BROADWAY zbadano potencjał, jaki posiada technologia fal milimetrowych, która dzięki niskim kosztom rozwiązań integrujących może stać się podstawą następnej generacji szerokopasmowych łączy bezprzewodowych.

Gospodarka cyfrowa

Przewiduje się, że przepustowość rzędu 2,4GHz oferowana przez obecne bezprzewodowe sieci lokalne WLAN oraz 5GHz - w przypadku ortogonalnego zwielokrotniania z podziałem częstotliwościowym OFDM, wkrótce okaże się niewystarczająca w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Aby zapewnić mobilność nomadyczną terminali w połączeniu z większą wydajnością i bezpieczeństwem, zaproponowano zwiększenie przepustowości, poprzez zajęcie nowych częstotliwości w nielicencjonowanym paśmie 59-65GHz. Hybrydowa podwójna częstotliwość WLAN opracowana w ramach projektu BROADWAY zapewnia płynne rozszerzenie ad hoc obecnej technologii OFDM HIPERLAN/2 5GHz przy częstotliwości radiowej 60GHz. Odciążając infrastrukturalne sieci WLAN z ruchu danych i interferencji, mobilne terminale pracujące na częstotliwości 60GHz mogą tworzyć odrębną sieć w trybie ad hoc. Skalowalna architektura systemu opiera się na technologii HIPERLAN/2, aby umożliwić bezproblemową ponowną konfigurację w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej. Ponadto system HIPERSPOT został wyposażony w nowatorski zmodyfikowany schemat wielonośnikowej transmisji, który jeszcze bardziej zwiększa możliwości transmisyjne na częstotliwości 60GHz. Dzięki systemowi HIPERSPOT możliwa jest płynna obsługa nowych i zasobożernych aplikacji nawet w gęsto zaludnionych dzielnicach oraz osiągnięcie prędkości przesyłu danych na poziomie 100Mbps. Ze względu na pojawiającą się utratę sygnału w górnym zakresie, która początkowo stanowiła problem, system HIPERSPOT może funkcjonować jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i w ich granicach. Z drugiej strony wyższe częstotliwości można wykorzystać ponownie, dzięki czemu znacznie zwiększa się przepustowość sieci, co czyni ją szczególnie przydatną w komunikacji P2P (ang. peer-to-peer). Nie należy także zapominać o tym, że przepisy obowiązujące częstotliwość 60GHz dopuszczają znacznie większą moc transmisji w porównaniu z innymi, istniejącymi sieciami WLAN i WPAN. Dlatego też jeden z partnerów uczestniczących w projekcie BROADWAY odegrał istotną rolę w poszerzeniu standardu IEEE802.15 w celu umożliwienia konsumentom dostępu do niedrogich, szybkich połączeń bezprzewodowych w trybie ad hoc. Pośród możliwych zastosowań można wymienić np. bezprzewodowe klawiatury i drukarki, kamery wideo i cyfrowe, cyfrowe odtwarzacze i słuchawki, systemy kina domowego i systemy stereo. Należy także podkreślić znaczący wkład firmy Motorola jako partnera podczas spotkań grupy studyjnej utworzonej w celu opracowania warstwy fizycznej wykorzystującej fale milimetrowe, która jest alternatywą wobec istniejącego standardu WPAN IEEE802.15.3-2003. Wykorzystanie fal milimetrowych w sieci WPAN zapewni bardzo wysokie prędkości przesyłu danych w takich zastosowaniach jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, transmisja strumieniowa w czasie rzeczywistym oraz szyna łączności bezprzewodowej, która zastąpi przewody.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania