Skip to main content

Large-scale International Ipv6 Testbed

Article Category

Article available in the folowing languages:

W kierunku globalnego wdrożenia protokołu IPv6

Dążąc do popularyzacji protokołu IP w wersji 6, w ramach projektu 6NET zademonstrowano możliwość jego wdrożenia w środowiskach produkcyjnych z punktami obecności umiejscowionymi w krajowych sieciach badawczo-edukacyjnych.

Gospodarka cyfrowa

W ostatnich latach wiele krajowych sieci badawczych oraz dostawców akademickich sieci szkieletowych wdrożyło protokół w wersji 6 (IPv6) w warunkach produkcyjnych. W sieciach dwuprotokołowych umożliwiono łączność w protokole IPv6 między różnymi punktami Internetu, rozciągającymi się od Ameryki Północnej do Europy i Azji Południowo-Wschodniej. Jeśli chodzi o Europę, sieć GÉANT od 2003 roku oferuje produkcyjną usługę emisji pojedynczej w protokole IPv6. Mimo to pozostawał problem dalszego wdrażania protokołu IPv6, na uniwersytetach i stanowiskach końcowych sieci akademickich. Działania w tym kierunku przyspieszyły dzięki wynikom finansowanego przez IST projektu badawczego 6NET. Nadrzędnym celem projektu 6NET było stworzenie produkcyjnej sieci IPv6 w środowisku akademickim i połączenie jej z istniejącymi sieciami IPv6. Sieć uniwersytecka powinna oferować nie tylko usługi pomocne w nauczaniu i prowadzeniu badań, ale co ważniejsze, również idealne warunki stymulujące tworzenie innowacji. Na Uniwersytecie Southampton wdrożono dwuprotokołowe środowisko IPv6 oraz umożliwiono wprowadzanie do sieci urządzeń działających tylko w protokole IPv6. Wdrożenie protokołu IPv6 nie było natychmiastowe, ponieważ poza tradycyjną infrastrukturą IP (poczta, system nazw domen itp.) wykorzystano również nowe funkcje IPv6 (emisja grupowa z określonego źródła, funkcje mobilnego IPv6 itp.). Ponieważ nie była dostępna infrastruktura sieciowa na potrzeby routingu IPv6, niezbędna była obsługa VLAN (wirtualnych sieci lokalnych) 802.1q do dystrybucji łączności IPv6 zgodnie z wyborem hosta. Aby umożliwić równoległe współdziałanie ze starszymi węzłami, zastosowano rozwiązanie dwuprotokołowe, czyli komunikacja z węzłami IPv4 odbywała się w protokole IPv4, a z węzłami IPv6 — w protokole IPv6. Doświadczenia w zakresie wdrażania protokołu IPv6 uzyskane w ramach projektu 6NET wykorzystano przy tworzeniu międzynarodowych przewodników dla administratorów sieci. Obejmują one podręczniki z informacjami na temat routingu, migrowania sieci szkieletowych i kampusowych do protokołu IPv6 oraz zarządzania siecią, które są dostępne na stronie internetowej projektu 6NET.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania