Skip to main content

Higher quality and efficiency in disinfecting through plasma-uv-source with high flexibility in geometry and variable wavelength

Article Category

Article available in the folowing languages:

Eko-przyjazna i efektywna dezynfekcja wody

Nowe zasady budowy plazmowego źródła UV o zmiennej częstotliwości i znacznej elastyczności geometrii wykorzystane zostały do dezynfekcji wody.

Zmiana klimatu i środowisko

W projekcie PLASLIGHT skoncentrowano się na wykorzystaniu wysoko jakościowej i nadzwyczaj efektywnej techniki dezynfekcji wody. Kluczowa koncepcja konstrukcji powstała w oparciu o plazmowe źródło UV o wysokiej elastyczności geometrii. Źródło to umożliwia zmienność częstotliwości do bardzo efektywnego uzdatniania wody. Wykorzystuje ono różnorodność odpowiednich mieszanin gazów zdolnych do plazmowego generowania w zakresie UV w optymalnych warunkach. Niektóre z tych mieszanin ustalone zostały w oparciu o prace teoretyczne, podczas gdy kilka z nich wzięto z literatury opisującej prowdzone eksperymenty. Istotnym kryterium selekcji była zdolność efektywnego prowadzenia dezynfekcji wody. Źródło plazmy zapewnia także zmienną częstotliwość emitowanego światła, umożliwiając bardziej efektywny proces oczyszczania ścieków. Poszczególne zakresy częstotliwości falowej zawarte są między 222nm, 222nm w połączeniu z 248 nm oraz 248 nm, przy czym wszystkie można stosować do procesów, w których występują typowe bakterie znajdujące się w ściekach oraz inne mikroorganizmy obecne w rzeczywistych instalacjach wodnych. Zdobyta wiedza przyczyniła się w znacznym stopniu do opracowania innowacyjnego procesu dezynfekcji wody w oparciu o plazmę. Poza korzyściami ekonomicznymi uzyskanymi z zastosowania w dziedzinie dezynfekcji wody pitnej, wystąpiły także liczne korzyści społeczne. Takie wyniki, uzyskane w ramach projektu PLASLIGHT, mogą pomóc w zredukowaniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód przybrzeżnych, rzek i jezior.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania