Skip to main content

Environmentally clean efficient, and easy to contact crystalline silicon solar cells (EC2 CONTACT)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologia zielonych, bezołowiowych ogniw słonecznych

Francuska firma Metalor odkryła w jaki sposób usuwać ołów podczas procesu wytwarzania ogniw słonecznych bez uszczerbku dla jakości produktu finalnego.

Zmiana klimatu i środowisko

Pomimo, iż wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł promieniowania słonecznego jest przyjazne dla środowiska, to inaczej wygląda produkcja paneli fotowoltaicznych. Przy wytwarzaniu krystalicznych krzemowych ogniw słonecznych stosowany jest ołów. Ołów jest niestety metalem ciężkim, nadzwyczaj toksycznym, powodującym poważne uszkodzenia systemu nerwowego u ludzi. Projekt EC2 CONTACT został zainicjowany w celu przeistoczenia technologii słonecznej na możliwie jak najbardziej zieloną, przy jednoczesnym uzyskaniu znacznej obniżki kosztów. Firma Metalor, francuski partner w projekcie EC2 CONTACT, otrzymała zlecenie opracowania bezołowiowej alternatywy, która zastąpiłaby tradycyjne pasty metalizujące zawierające ołów. W wyniku intensywnych badań, Metalor zastąpił ołów frytą szklaną ze spoiwem w nowych pastach. Pasty z zawartością srebra (Ag) oraz aluminium (Al), opracowane dla nowej techniki, posiadają charakterystyki pracy identyczne z zawierającymi ołów. W szczególności współczynniki wypełnienia oraz wydajności wynosiły odpowiednio 77% i 17%. Odkryto także dodatkowe korzyści. Na przykład, wytwarzane ogniwa z azotków krzemu (SiNx) wykazują lepszą odporność na wyginanie. Metalor i jego partnerzy w projekcie EC2 CONTACT planują promowanie nowej technologii na szybko rozwijającym się rynku dla produktów zielonych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania