European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

WonderWeb: Ontology Infrastructure for the Semantic Web

Article Category

Article available in the following languages:

Opracowanie podstawowej ontologii dla projektu WONDERWEB

Następną generację sieci World Wide Web stanowi system Semantic Web, za pomocą którego można będzie udostępniać cały zakres usług inteligentnych. W ramach projektu WONDERWEB opracowano ontologie, które mają podstawowe znaczenie dla tego przedsięwzięcia.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Przez zdefiniowanie powszechnie dostępnych, wspólnych teorii dziedzin ontologie zapewniają bardziej wydajną komunikację ludzi z maszynami. DOLCE jest podstawową ontologią opracowaną jako część biblioteki podstawowych ontologii WONDERWEB (WFOL, WONDERWEB Foundational Ontologies Library). Biblioteka została opracowana przez wzgląd na zapotrzebowanie na niezawodne podstawowe ontologie. Posłużyły one jako punkt odniesienia w procesie projektowania biblioteki, zapewniając dokładną bazę dla badań, harmonizacji oraz integracji istniejących ontologii, jak również standardów metadanych. Badania przeprowadzone nad biblioteką WFOL były bardzo rozległe, a każdy jej moduł został poddany wnikliwej ocenie ekspertów. Pierwszym modułem biblioteki WFOL był DOLCE (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering, opisowa ontologia dla inżynierii lingwistycznej i kognitywistyki), którego nie uznawano za ewentualną uniwersalną i standardową ontologię. W rzeczywistości moduł ten stanowił punkt wyjścia dla porównywania i objaśniania relacji z innymi modułami w bibliotece. Wspomagał również wyjaśnianie istniejących ontologii lub zasobów językowych, takich jak WordNet. W przypadku modułu DOLCE skupiono uwagę na szczegółach, a nie na ogółach. Właściwości i relacje są zwykle uznawane za elementy ogólne i dlatego nie zostały sklasyfikowane przy użyciu tej ontologii. Dla ontologii DOLCE zastosowano podejście oparte na zwielokrotnieniu, zgodnie z którym różne pozycje mogą znajdować się w tym samym czasie i w tej samej przestrzeni. Pozwoliło to na ustalenie założeń dotyczących niezgodnych, istotnych właściwości. Ontologia DOLCE stała się standardem ontologii formalnej i jest obecnie używana przez badaczy na całym świecie. Jest ona dostępna w wielu formatach, np. KIF i OWL. Aplikacje używające ontologii DOLCE jako narzędzia semantycznej integracji danych mają zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w lingwistyce komputerowej, rolnictwie i medycynie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania