Skip to main content

Novel optical devices and techniques for seismic activity detection and measurement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Konfiguracje multipleksowania dla sejsmometrów optycznych

Opracowano tanie sejsmometry do użytku w terenie. W ramach projektu OPTSDET stworzona została nowa generacja optycznych czujników sejsmicznych i technik pomiarowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Badano szereg technik multipleksowych i opracowano system z zastosowaniem tanich komponentów optoelektronicznych. Skonstruowano czujnik wykorzystujący fale o długości 1300-1500 nm. Czujniki działają w trzech osiach: północ-południe, wschód-zachód i góra-dół. Poprawiono w nich rozdzielczość i zakres dynamiczny, dzięki czemu można uzyskać dokładniejsze wyniki pomiarów. Znaczącej poprawie uległ również współczynnik sygnału do szumu między czujnikami i rejestratorami danych. W ramach projektu złożone mechanizmy klasycznych czujników zastąpione zostały zaawansowaną elektroniką. Wszystkie prototypy zostały skalibrowane w specjalnych laboratoriach i przetestowane w warunkach polowych w zakresie pomiaru aktywności sejsmicznej. W celu uzyskania szerokiego zakresu dynamicznego skonstruowano dwa typy czujników: jeden akcelerometr optyczny o małej rozdzielczości i drugi — o dużej rozdzielczości. W każdym z czujników małej i dużej rozdzielczości zastosowany został układ do odbioru rozproszonego (PDR, Polarisation Diversity Receiver). Pozwoliło to radykalnie zredukować zanikanie sygnału polaryzacji. Szeroki zakres dynamiczny czujników możliwy jest również dzięki multipleksowaniu światła pochodzącego z ich źródła laserowego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania