European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Greenhouse gas mitigation for organic and conventional dairy production (MIDAIR)

Article Category

Article available in the following languages:

Modelowanie emisji gazów cieplarnianych z mleczarni

Naukowcy zaangażowani w projekt badawczy MIDAIR skorzystali z modelu komputerowego FarmGHG, aby dokładnie ustalić wpływ gospodarstw mleczarskich na globalne ocieplenie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Branża mleczarska emituje do atmosfery znaczące ilości gazów cieplarnianych (GHG, Greenhouse Gase). Najważniejsze z nich to metan (CH4) i tlenek azotu (N2O), które są gazami cieplarnianymi (GHG) objętymi Protokołem z Kyoto. Emisja CH4 i N2O pochodzi od krów, jak również z wytwarzanego przez nie nawozu. Projekt MIDAIR połączył piętnaście instytucji badawczych celem rzucenia światła na dokładne rozmiary wpływu przemysłu mleczarskiego na zmiany klimatu. W celu wypełnienia luki w wiedzy dotyczącej emisji zebrano dane pomiarowe w piętnastu modelowych gospodarstwach. Wybrane zostały zarówno gospodarstwa konwencjonalne, jak i organiczne w pięciu różnych regionach Europy: atlantyckim, kontynentalnym, borealnym, przedalpejskim i śródziemnomorskim. Dane zostały uzupełnione wynikami pochodzącymi z modelu komputerowego FarmGHG opracowanego przez duński Institute of Agricultural Sciences, członka konsorcjum MIDAIR. Model FarmGHG symuluje obieg węgla i azotu w gospodarstwach mleczarskich, uwzględniając cały łańcuch dostaw. Umożliwia on oszacowanie dla każdego gospodarstwa wartości netto emisji CH4, N2O oraz innych gazów cieplarnianych zarówno bezpośredniej, jak i ze źródeł pośrednich. W czasie programu MIDAIR model FarmGHG zastosowano do gospodarstw modelowych w celu identyfikacji różnic występujących między różnymi regionami, a także między konwencjonalnymi i organicznymi gospodarstwami mleczarskimi. Został on również wykorzystany do oceny skuteczności różnych propozycji mających na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Model został także rozszerzony celem analizy innych problemów środowiskowych związanych z działalnością rolniczą na dużą skalę, takich jak eutrofizacja.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania