European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Investigation on damage tolerance behaviour of aluminium allays (IDA)

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane badania stopów zwiększają bezawaryjność samolotów

Stopy aluminium, zwłaszcza wykańczane na zimno aluminium będące produktem kucia, znane jako stop 2024, są szeroko wykorzystywane w konstrukcji samolotów. Nowo opracowane stopy umożliwiają produkowanie bezpieczniejszych i lepszych samolotów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Stop 2024 jest stopem aluminium o wytrzymałości na rozciąganie porównywalnej z wytrzymałością stali. Dzięki takim właściwościom mechanicznym stop 2024 jest idealny do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Typowe zastosowania obejmują łączenia i strukturę samolotów, części komputerowe, przekładnie i wały. Badania w ramach projektu IDA były skupione na nowej generacji stopów. Te szczególne stopy aluminium mają jeszcze lepsze właściwości mechaniczne, zwłaszcza w formie płyt. Spodziewane jest, że stopy rozładują nacisk na konstruowanie przez współczesny przemysł lotniczy wysoce bezawaryjnych i długo działających samolotów. Po ostrożnej i dokładnej ocenie właściwości mechanicznych, ostatnio wynalezione stopy znacząco ulepszą proces produkcji samolotów. W celu określenia zachowania badanych stopów partnerzy projektu IDA ocenili wzrost zmęczenia materiału oraz powstawanie pęknięć. W naukach materiałowych zmęczenie oznacza uszkodzenie materiału z powodu zniszczeń strukturalnych, które pojawiają się podczas poddawania próbki okresowym obciążeniom. Wszystkie mechanizmy powstawania uszkodzeń mają swój początek na poziomie mikroskopowym. W związku z tym wymagana jest również głęboka wiedza na temat mikrostruktury badanych materiałów. Po określeniu parametrów odpowiedzialnych za zmęczenie materiału oraz powstawanie pęknięć w skali mikroskopowej, niebezpieczeństwo uszkodzenia materiału jest znacząco zmniejszone. Partnerzy projektu IDA opracowali wyszukane modele do symulowania i przewidywania zmęczenia materiału oraz powstawania pęknięć. Wykorzystanie tych modeli umożliwia dokładne zdefiniowanie wymagań dla nowych stopów aluminium. Opracowanie materiałów odpornych na uszkodzenia znacząco wspomoże europejski przemysł lotniczy. Nowe stopy i dogłębna wiedza na temat ich właściwości mechanicznych umożliwiają produkowanie lepszych, szybszych i bardziej niezawodnych samolotów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania