European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-23

Water filled explosives hoses generating water mist for dust abatement during explosive demolition of buildings

Article Category

Article available in the following languages:

Powstrzymywanie cząsteczek pyłu za pomocą kropli wody

Opracowano nową metodę wiązania cząsteczek pyłu powstających podczas wyburzania budynków mieszkalnych lub przemysłowych, jak również mostów oraz zakładów przemysłowych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przy wyburzaniu budynków za pomocą ładunków wybuchowych i eksplozji wytworzona może zostać bardzo duża ilość pyłu, który jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt oraz uszkadza instalacje techniczne. Problemy takie mogą być wyjątkowo poważne w przypadku wyburzeń w centrach obszarów zurbanizowanych. W związku z dużymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi zachodzi silna potrzeba skutecznego zapobiegania zawieszaniu pyłu. W odpowiedzi na ten problem w ramach projektu EXHODE opracowano system eksplodujących przewodów, który pozwoli związać cząsteczki pyłu i wykorzystuje mniej wody niż metody konwencjonalne. Przewody wypełnione wodą i zawierające przyłącza wybuchowe układane są w pobliżu budynku. Przewody odpalane są zaraz po wybuchu. Ponieważ woda rozpraszana jest w postaci miniaturowych kropel, jest ona w stanie zatrzymać duże i bardzo duże cząsteczki pyłu powstałe na skutek eksplozji. System eksplodujących przewodów może wpłynąć na polepszenie jakości powietrza wdychanego przez osoby mieszkające w pobliżu miejsc wyburzeń przeprowadzanych za pomocą ładunków wybuchowych. System można też wykorzystać do zmniejszenia ilości pyłu, azbestu oraz gazów toksycznych w kopalniach, kamieniołomach, przy konstrukcji tuneli oraz w przemyśle zajmującym się wyburzeniami. Prototypy eksplodujących przewodów zostały sprawdzone w szeroko zakrojonych testach polowych. Dostępna jest dokumentacja komercyjna oraz techniczna.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania