European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the following languages:

Model symulacyjny do oceny zanieczyszczeń powodowanych przez burze

Opracowano nowy model mający pomóc architektom, inżynierom, doradcom politycznym i innym interesariuszom podejmowanie decyzji w oparciu o ocenę zagrożenia rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń przez wody burzowe.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Na rozwój miast radykalnie wpływają zagrożenia związane ze środowiskiem, takie jak burze. Dlatego zarządzanie miejskimi wodami burzowymi jest ważne, aby zapewnić odpowiednią ocenę czynników takich, jak przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, a także wód glebowych i gruntowych. W ramach projektu DAYWATER opracowano model symulacyjny zanieczyszczającego oddziaływania wód burzowych. Umożliwia on symulację długotrwałych, ciągłych skutków oddziaływania wód burzowych, jak również wpływu pojedynczych zdarzeń. Pozwala badać oczyszczanie wód burzowych i wykonywać obliczenia dla dużych zlewni. Można go stosować w celu określenia wymiarów urządzeń do oczyszczania ścieków łączonych. Dzięki zastosowanej funkcji planowania model umożliwia planowanie od pojedynczych rozwiązań po całe systemy odprowadzania wody z elementami lokalnymi i centralnymi. Pozwala uwzględnić zbiorniki retencyjne, centralne urządzenia rozsączające i odstojniki wody deszczowej. Model ten można wykorzystywać do badań i testowania koncepcji, mogą go też używać architekci i inżynierowie na etapach planowania. Jest odpowiedni do wymiarowania poprzez symulację długoterminową i charakteryzuje się dużą elastycznością z powodu zastosowanego w nim programowania obiektowego. Możliwe jest też odpowiednie dostosowanie działania systemu do różnych zmiennych. Inne cechy charakterystyczne tego oprogramowania to: intuicyjny graficzny interfejs użytkownika, grafika CAD w formatach DWG (rysunki) i DXF (wymiana rysunków), systemy GIS i fotografie lotnicze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania