Skip to main content

Development of innovative nanocomposite coatings for magnesium castings protection

Article Category

Article available in the folowing languages:

Magnez zastępuje aluminium i stal

Aby stopy magnezu znalazły zastosowanie w przemyśle samochodowym, gdzie dużo części jest aktualnie wykonywanych z aluminium i stali, opracowano czyste i przyjazne dla środowiska powłoki nanokompozytowe. Są one ekonomicznie korzystną alternatywą w zastępowaniu szkodliwych powłok opartych na chromie oraz zapewniają odporność na korozję i ścieranie.

Technologie przemysłowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania