Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Biomass and waste conversion in supercritical water for the production of renewable hydrogen

Article Category

Article available in the following languages:

Woda w stanie nadkrytycznym umożliwia przetwarzanie biomasy na biogaz

W ramach nowatorskiego projektu skoncentrowano się na oszczędnej produkcji odnawialnego wodoru i metanu, czyli substytutu gazu ziemnego (SNG, Substitute Natural Gas). Przy przetwarzaniu mokrej biomasy na biogazy wykorzystano wodę w stanie nadkrytycznym (SCW, Supercritical Water).

Energia icon Energia

Podczas oczyszczania ścieków, w uprawach rolnych oraz przy przetwarzaniu produktów rolnych powstają duże ilości materii biologicznej, określanej jako biomasa. Niektóre z tych pozostałości można wykorzystać do produkcji paszy dla zwierząt, nawozów i kompostu. Jednakże rynek kompostu jest obecnie nasycony, a wymogi zdrowotne dotyczące pasz i nawozów stają się coraz ostrzejsze. Niewykorzystane pozostałości biomasy można składować na wysypiskach śmieci lub spalać, jednak jest to kosztowne. W ramach projektu SUPERHYDROGEN zastosowano technologię wykorzystującą wodę w stanie nadkrytycznym do przetwarzania mokrej biomasy (zawierającej wodę) na wodór lub SNG. W technologii SCW zastosowano umiarkowane temperatury i wysokie ciśnienie, aby ułatwić wodzie rozbicie dużych cząsteczek organicznych na mniejsze, mniej toksyczne. W pilotażowej instalacji SUPERHYDROGEN wykorzystano materiał wsadowy, który jest stosunkowo łatwy do rozbicia, między innymi glicerynę wytworzoną przy produkcji metylowego estru rzepakowego (RME, Rapeseed Methyl Ester) i wywar melasowy. Wywar melasowy jest produktem ubocznym powstającym podczas wytwarzania etanolu. Preferowanym materiałem wsadowym była gliceryna wytwarzana podczas produkcji RME, ponieważ jej właściwa utylizacja jest coraz większym problemem na terenie UE. Mniejszą instalację laboratoryjną zastosowano dla bardziej skomplikowanych materiałów wsadowych, zawierających duże ilości ligniny i/lub popiołu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania