Skip to main content

Flexible Convergence of Wireless Standards and Services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Równoczesne zastosowanie komunikacji bezprzewodowej

Aby poprawić niezawodność i pojemność komunikacji bezprzewodowej stosowano w przeszłości różne techniki niejednoczesne, a znaczące zmiany wydajności były dokonywane poprzez zmniejszanie szkodliwych wpływów kanałów zanikających. Po połączeniu może zaistnieć więcej możliwości skutecznego przekazywania danych, co stwarza pole do dalszych ulepszeń w zakresie wydajności.

Gospodarka cyfrowa

Niezwykłe korzyści dla użytkowników końcowych i dostawców usług systemów komunikacji bezprzewodowej z układami antenowymi zarówno przy nadajnikach, jak i odbiornikach stanowiły przyczynę prac badawczych wykonanych w ramach projektu FLOWS. W celu zapewnienia pełnego zakresu interaktywnych usług, takich jak poczta elektroniczna, wiadomości multimedialne, przeglądanie Internetu i pozycjonowanie bezprzewodowe, wymagana jest niezawodna i szybka transmisja informacji przez powietrze. Wykazano już ogromną pojemność tych tak zwanych systemów wielowejściowo-wielowyjściowych (MIMO, Multiple-Input Multiple-Output), rosnącą przynajmniej liniowo wraz z liczbą anten nadawczych i odbiorczych. Mając na celu ulepszenie łącza wyjściowego systemu MIMO zaprojektowanego do działania w standardzie komórkowym trzeciej generacji, partnerzy projektu z Uniwersytetu w York zaproponowali nowe, wieloużytkownikowe techniki redukcji zakłóceń. Na podstawie szacunków dotyczących modulowanego sygnału i szumów kanału każdego użytkownika próbowano oszacować pożądane odbierane dane w dokładniejszy i, co ważniejsze, jednoczesny sposób poprzez odjęcie niepożądanych zakłóceń. W tym celu zainteresowano się połączeniem korzyści płynących ze stosowania kodowania kontroli błędów w przód z pojemnością informacyjną kanałów MIMO. Przy niewielkim wzroście złożoności dekodowania redukcja zakłóceń zakodowana przestrzenno-czasowymi kodami turbo pozwoliła na duże, systematyczne zwiększanie wzmocnienia kodowania przy zachowaniu dotychczasowych korzyści w zakresie wydajności kanałów MIMO. Łącząc odpowiednie kodowanie kanałowe z mnogością anten z każdej strony łącza wyjściowego, zaproponowany schemat detekcji wieloużytkownikowej okazał się być skuteczny w zwalczaniu zakłóceń międzykanałowych. Ponadto zakłócenia szczątkowe można stłumić w każdej iteracji, co pozwoliłoby na zwiększenie pojemności systemu MIMO.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania