Skip to main content

A coupled advanced oxidation-biological process for recycling of industrial waste waters containing persistent organic contaminants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zastosowanie ozonu i technologii biooczyszczania ścieków

Technologię hybrydową z użyciem ozonu i bioprocesów zastosowano do oczyszczania ścieków zawierających priorytetowe substancje niebezpieczne (PHS, Priority Hazardous Substances). System w znacznym stopniu zmniejszył koszty oczyszczania ścieków, które można ponownie wykorzystać w rolnictwie, przemyśle lub do podwyższenia zwierciadła wód gruntowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt CADOX skupił się na oczyszczaniu wody zanieczyszczonej chlorowanymi rozpuszczalnikami i pestycydami, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Do oczyszczania wody zawierającej wiele rodzajów pestycydów zastosowano jednocześnie ozon i biooczyszczanie. Testy przeprowadzono początkowo dla ścieków sztucznie wytworzonych w celu optymalizacji warunków używanych w przypadku ozonu. Wyniki następnie rozszerzono na pilotową oczyszczalnię w pełnej skali. Oczyszczalnia umożliwiła badaczom oczyszczanie różnych partii ścieków i testowanie różnych stężeń ozonu. Badacze produkowali ozon z suchego tlenu, zapewniając mały przepływ gazu o dużym stężeniu. Gaz był wtryskiwany do dwóch kolejnych kolumn kontaktowych, a w każdej z nich był używany inny tryb przesyłania ozonu. W pierwszej kolumnie mała ilość ozonu była wprowadzana poprzez wtryskiwacz wodny. Aby ułatwić kontakt ścieków i ozonu, pompa recyrkulacyjna wypompowywała gaz z drugiej kolumny przez drugi wtryskiwacz wodny. W drugiej kolumnie zastosowano konwencjonalne przesyłanie ozonu z użyciem porowatych dyfuzorów ze stali nierdzewnej. Konwencjonalne porowate dyfuzory z PVC były nieodpowiednie ze względu na wysokie stężenia ozonu i użycie suchego tlenu. Każda ilość ozonu w strumieniu gazu wychodzącego z pierwszej kolumny przez otwór wentylacyjny była eliminowana przez termokatalityczne urządzenie do niszczenia ozonu. Zastosowanie ozonu w połączeniu z biologicznym oczyszczaniem stanowi jedną z najczystszych technologii uzdatniania zanieczyszczonej wody, ponieważ przy jej użyciu nie powstaje szlam ani szkodliwe produkty. Dzięki tej nowej technologii branża oczyszczania wody w Europie może stać się bardziej zrównoważona i konkurencyjna. To z kolei umożliwi przemysłowi w Europie uzyskanie większego udziału w globalnym rynku tanich przemysłowych technologii uzdatniania wody.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania