Skip to main content

Advanced methods for improved child safety

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poważne błędy w postępowaniu związanym z bezpieczeństwem dzieci w samochodzie

Znaczny wzrost wiedzy z dziedziny nauk podstawowych może przysłużyć się do opracowania lepszych standardów i do projektowania skuteczniejszych systemów unieruchamiania dziecka. Zgromadzone w toku projektu CHILD dane na temat niewłaściwego użytkowania tych systemów pozwoliły zaproponować nowe procedury testowe do sprawdzania ich skuteczności.

Technologie przemysłowe

Większość krajów europejskich narzuca obowiązek stosowania środków unieruchamiających dzieci, jednak w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pasażerów, zwłaszcza starszych dzieci, istnieje wiele niedociągnięć. W związku z tym dzieci podróżujące samochodami narażone są na ryzyko poważnych obrażeń, bo ich rodzice często używają nieodpowiedniego systemu unieruchamiania dziecka lub odpowiedniego, ale nieprawidłowo. Niewłaściwe użytkowanie takiego systemu może polegać między innymi na ustawieniu go w niewłaściwą stronę lub na nieprawidłowym zabezpieczeniu dziecka. Zdarzają się również przypadki, w których typ lub rozmiar systemu są niewłaściwie dobrane do dziecka. Aby uzyskać orientację co do skali zjawiska, każdy z uczestników projektu CHILD jako zadanie otrzymał sporządzenie wszechstronnego przeglądu nieprawidłowego użytkowania systemów we własnym kraju. Na podstawie wyników zaproponowano nowe procedury testowania skuteczności systemów unieruchamiania dziecka na nowych manekinach dziecięcych serii Q. Uczestnicy projektu za najodpowiedniejszą metodę ustalania korelacji między danymi pomiarowymi z manekina a obrażeniami dziecka uznali rekonstrukcję rzeczywistych kolizji z zastosowaniem w pełni oprzyrządowanych manekinów. Inżynierowie z laboratorium PSA Peugeot Citroën we współpracy z uczestnikami konsorcjum projektu CHILD i innymi partnerami opracowali zestaw testów do oceny zmian projektowych w systemach unieruchamiania dziecka. Uwzględnia on prawie wszystkie kategorie systemów, wśród których są kołyskowe nosidełka niemowlęce i foteliki z uprzężą, a co ważniejsze, również liczne niewłaściwe ich konfiguracje. Aby opracować nowe normy ograniczające obrażenia, należy przeprowadzić dostatecznie dużo rekonstrukcji kolizji. Nowa wiedza o zagrożeniach, na które dzieci są narażone z powodu niewłaściwego używania systemów unieruchamiania, może przyczynić się do wprowadzenia ulepszeń konstrukcyjnych pozwalających zapobiegać niektórym błędom.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania