European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Improving Fraxinus (ASH) productivity for European needs by testing, selection propagation and promotion of improved genetic resources

Article Category

Article available in the following languages:

Protokół mikropropagacji jesionu europejskiego

W Centrum Badawczym Kinsealy Irlandzkiej Agencji Rolnictwa i rozwoju żywności Teagasc zbadano sposób rozmnażania drzew w warunkach laboratoryjnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Jesion europejski lub wyniosły (Fraxinus excelsior) nie jest łatwy w uprawie za pomocą tradycyjnych metod rolniczych. Jest to powodem, dla którego jego wykorzystanie w charakterze źródła produktów drzewnych zostało ograniczone. Jednak dzięki badaniom finansowanym w ramach programu LIFE QUALITY sytuacja ta została zmieniona. Irlandzka Agencja Rolnictwa i Rozwoju Żywności Teagasc koordynowała grupę ponad 10 partnerów projektu RAP. Szczegółowy protokół mikropropagacji jesionu europejskiego in vitro był jednym z głównych wyników projektu. Zebrano zygoty, a następnie hodowano je na pożywce Murashige i Skoog (MS). Wczesny wzrost został stymulowany za pomocą hormonów roślinnych, a konkretnie kwasu 2,4-dwuchlorofenoksyoctowego i benzyloadeniny, a także odpowiednich warunków oświetlenia i temperatury. Szybkie dojrzewanie do stadium liścieni osiągnięto dzięki transferowi do czystej pożywki MS, a następnie przechowywaniu przez kilka tygodni w niskiej temperaturze. Powstałe siewki były następnie umieszczane w pożywce Lloyd i McCown dla roślin drzewiastych i w celu dalszego rozwoju przenoszone do wilgotnych szklarni. Procedura embriogenezy somatycznej opracowana i udoskonalona w projekcie RAP pozwala na masową produkcję jesionu europejskiego w krótkim czasie. Zaletą protokołu jest także możliwość jego łatwego wykorzystania w schematach dotyczących ulepszenia genetycznego jesionu europejskiego. Wyniki te pozwalają na dalszą pracę agencji Teagasc i jej partnerów w ramach projektu RAP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania