European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Silent rotors by acoustic optimisation (SIROCCO)

Article Category

Article available in the following languages:

Ciche profile turbin wiatrowych

Dzięki innowacyjnemu podejściu łączącemu aerodynamikę z technikami przewidywania hałasu naukowcy opracowali ciche profile łopat turbin wiatrowych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Choć zainteresowanie wykorzystaniem energii wiatru rośnie, hałas turbin stanowi główną przeszkodę w rozwoju tej dziedziny energetyki. Głównym celem projektu SIROCCO było zmniejszenie hałasu generowanego przez obracające się łopaty turbin o 3-6dB. Naukowcom udało się znacznie zmniejszyć poziom hałasu bez pogorszenia wydajności. Ulepszenia polegały na zastosowaniu nowego podejścia, łączącego technologie projektowe z dziedziny aerodynamiki i akustyki. Podjęte prace były oparte na wcześniejszym, finansowanym przez UE projekcie DATA, który umożliwił zaprojektowanie akustycznych łopat modelowej turbiny w tunelu aerodynamicznym. Celem projektu SIROCCO było zastosowanie wyników projektu DATA w przypadku turbin pełnowymiarowych. Wydajność turbin oceniono za pomocą nowej techniki pomiaru, umożliwiającej lokalizację i kwantyfikację źródeł hałasu związanego z obracaniem się łopaty. Projekt SIROCCO miał na celu zmniejszenie hałasu pochodzącego z turbin wiatrowych poprzez usprawnienie przepływu powietrza na krawędzi spływu łopat. Znaczne zmniejszenie poziomów hałasu skutkowałoby szerszą społeczną akceptacją wykorzystania energii wiatru. Obliczenia aerodynamiczne i umożliwiające przewidzenie hałasu ulepszono w wyniku szczegółowych eksperymentów z warstwą przyścienną. Jest to warstwa powietrza najbliższa łopaty. Ulepszenia znacznie zwiększyły możliwości przewidywania poziomu hałasu generowanego przez krawędź spływu profilu. Profil to kształt przekroju łopaty; jego właściwości aerodynamiczne i aeroakustyczne badano w tunelu wiatrowym. Prace przeprowadzone w ramach projektu SIROCCO umożliwiły opracowanie cichych, wydajnych profili dla przemysłu elektrowni wiatrowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania