Skip to main content

Advanced Methods for Timed Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dla optymalnego szeregowania systemów czasu rzeczywistego

Badania w ramach projektu AMETIST zostały zainspirowane problemami napotkanymi w innych dyscyplinach. Stosowalność narzędzi opracowanych dla testowania systemów komputerowych została potwierdzona poprzez zmierzenie się z tymi problemami.

Gospodarka cyfrowa

Systemy komputerowe przenikają wszystkie aspekty życia codziennego - w sposób jawny, jak w przypadku komputerów osobistych, ale również ukryty - w telefonach komórkowych, samochodach, a nawet pralkach. Z drugiej strony, rozwój powiązanego oprogramowania jest utrudniony przez ograniczony wgląd nauki tak w problemy bezpieczeństwa, niezawodności, jak i w problemy efektywności i ich rozwiązania. W ramach projektu AMETIST badacze dążyli do opracowania solidnej i dobrze wyjaśnionej bazy teoretycznej dla metod leżących u podstaw rozwoju oprogramowania. Nastąpił znaczący postęp w rozwoju matematycznych modeli złożonych, rozproszonych systemów czasu rzeczywistego, które mogłyby zostać wykorzystane do zweryfikowania ich poprawnego działania. Partnerzy projektu z Uniwersytetu Aalborg w Danii dążyli do ustanowienia automatu czasowego służącego jako uogólniony model obszernej klasy systemów, w których zależności czasowe grają zasadniczą rolę. Pod pojęciem "automat czasowy" zdefiniowali oni bardziej podstawowy model matematyczny systemu dynamicznego wyposażonego w zegar odmierzający czas. Automaty czasowe zostały użyte w tym samym sensie, w jakim równania różniczkowe leżą u podstaw wielkiej liczby problemów z dziedziny fizyki i tradycyjnej inżynierii. Formalizm podstawowych automatów czasowych został jednak rozszerzony tak, aby pozwolić na modelowanie i analizę ciągłego zużycia zasobów, np. energii. W ten sposób różne dopuszczalne uszeregowania mogły zostać rozróżnione w zależności od zużycia zasobów, z oczywistym preferowaniem optymalnych uszeregowań o najmniejszych wymaganiach odnośnie zasobów. Algorytmy opracowane dla cenionego automatu czasowego znalazły się w niedawno udostępnionym narzędziu do weryfikacji systemów czasu rzeczywistego UPPAAL CORA. Z pomocą tej technologii, przeznaczonej do analizowania i automatycznego debugowania złożonych reaktywnych systemów, zajęto się z kilkoma poważnymi problemami przemysłowymi. Wśród nich znalazły się szeregowanie zadań przy produkcji lakierów, system nadzoru środowiska samochodowego oraz implementacja dwufazowego protokołu znaczników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania