Skip to main content

Telerehabilitation system using haptic interfaces and virtual reality techniques (TELEDOC)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowana rehabilitacja dla niepełnosprawnych

Zaprojektowano nowoczesny system telerehabilitacji, w którym połączono parę komputerów osobistych pomagających w zapewnieniu rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów w domu.

Gospodarka cyfrowa

Pacjenci wymagający terapii z powodu niepełnosprawności często spędzają czas w ośrodku zdrowotnym z dala od domu i bliskich. W ramach projektu TELEDOC znaleziono wyjście z tego problemu, łącząc domowe lub satelitarne centrum z kliniką lub centrum wsparcia. Uzyskano to poprzez połączenie komputerów za pomocą Internetu lub sieci lokalnej. System składa się z wielu podsystemów. Są to między innymi: urządzenie dotykowe, aplikacja telerehabilitacyjna oparta na rzeczywistości wirtualnej, uniwersalny interfejs sterujący i baza danych. Urządzenie dotykowe działa w dwóch trybach i jest przeznaczone dla kończyny górnej - nadgarstka, łokcia i barku. Ponadto urządzenie dotykowe wyposażone jest w ekran umożliwiający pacjentowi oglądanie i granie w gry wideo, z regulowanym zakresem ruchu i szybkości odpowiednio do potrzeb pacjenta. Dzięki uniwersalnemu interfejsowi sterującemu nie ma potrzeby programowania urządzenia każdorazowo po jego podłączeniu. W bazie danych zapisywane są dane z ćwiczeń pacjenta i oceniany jego postęp.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania