CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Innovation in the process of cork production for elimination of odours responsible for cork taint. from exploratory award exaw-1999-01117

Article Category

Article available in the following languages:

Test identyfikujący skazę korkową

Przeprowadzono badania skazy w naturalnych korkach używanych do korkowania butelek z winem. W wyniku tego opracowano wysoce niezawodną i stosunkowo niedrogą technikę umożliwiającą szybkie wykrycie skaz w materiale.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W wyniku skazy korkowej przemysł winiarski i korkowy w Europie ponosi straty niemal miliard euro rocznie. Skaza korkowa powoduje niepożądany zapach lub smak butelkowanego wina. Niestety jest to wykrywane dopiero po zamknięciu wina w butelce, leżakowaniu i ponownym otwarciu. Aby temu zapobiec, uruchomiono projekt INNOCUOUS, który ma na celu ochronę sektora produkcji korków na rynku i promocję głównie europejskich produktów naturalnych. Konsorcjum opracowało nowe techniki, między innymi kontrolę jakości na linii produkcyjnej, w których zastosowano immunosensory zapobiegające skazie korkowej w produkowanych korkach do butelek. Główną przyczyną skazy korkowej jest obecność 2,4,6-trichlorometoksybenzenu (TCA) w winie. Zespół INNOCUOUS opracował metodę wykrywania TCA w wodzie używanej do gotowania korków, polegającą na zastosowaniu testu immunoenzymatycznego (ELISA). Technika ELISA cechuje się limitem wykrywania 1-10 części na bilion i umożliwia przechowywanie przez trzy miesiące. Czas, jaki upłynął od wprowadzenia próbki wody do uzyskania wyniku, wynosił 80 minut. Nie znaleziono interferencji trichlorofenolu w stężeniach do 4 części na milion. Wdrożenie tej metody pozwoli w 100% zapobiegać skazie i spowoduje, że koszt korka wyniesie ok. 0,0003 euro.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania