Skip to main content

A VR based system to allow matching of an optimum interface to a User of Assistive Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ocena pracy kończyny górnej w systemie on-line

Przy opracowywaniu narzędzia oceny kończyny górnej, przeznaczonego do pomiaru jej pracy przeprowadzono szereg testów przy użyciu interfejsu dotykowego.

Gospodarka cyfrowa

W razie konieczności wykorzystania technologii wspomagającej, osoby starsze i niepełnosprawne mogą mieć trudności w znalezieniu odpowiednich interfejsów. Do takich urządzeń należą przełączniki, dżojstik lub urządzenia dotykowe. W rezultacie rozważenia tego problemu, w ramach projektu I-MATCH opracowano system zdolny do wybierania możliwie najlepszego sterownika interfejsu dla osób, które wykorzystują technologię wspomagającą. Pozwala to zapewnienie, by finalne produkty spełniały potrzeby użytkownika. Jedną z zasadniczych czynności była specyfikacja oraz określenie fizycznych i funkcjonalnych własności istniejących interfejsów. Zebrane dane wprowadzone zostały następnie do bazy udostępnionej publicznie. W ten sposób producenci oraz uczestnicy byli w stanie sprawdzić możliwości ruchowe dłoni i rąk użytkowników. W następnym etapie realizowano symulację urządzeń, które mogą być sterowane, takich jak wózki dla osób niepełnosprawnych, roboty do rehabilitacji oraz komputery. System może być obsługiwany przy użyciu interfejsu dowolnego typu. Obsługa interfejsu dotykowego pozwala na identyfikację możliwości użytkownika w rezultacie bardziej dopracowanego sprzężenia zwrotnego. W rzeczywistości, jednym z kamieni milowych projektu I-MATCH było opracowanie narzędzia oceny możliwości kończyny górnej, zawierającego zestaw testów komputerowych dotyczących obsługi interfejsu dotykowego. Zestaw ten składa się z kilku różnych testów umożliwiających obiektywny pomiar możliwości kończyn górnych użytkownika. Testy przeprowadzane są w wirtualnej rzeczywistości, co pozwala na zapisywanie grup parametrów służących do oceny zdolności kończyny górnej w trybie on-line.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019