Skip to main content

Intercroping of cereals and grain legumes for increased production, weed control, improved product quality and prevention of N-losses in European organic farming systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

UPRAWY WSPÓŁRZĘDNE: mieszanie upraw dla uzyskania lepszych wyników

Na Uniwersytecie Reading ustalono, że rolnicy mogą uzyskać korzyści ekonomiczne ze stosowania upraw współrzędnych oraz ich promocji w charakterze paradygmatu zrównoważonej praktyki upraw rolnych.

Zmiana klimatu i środowisko

W miarę zawrotnego tempa wzrostu popularności produktów organicznych, rolnicy europejscy nie mogą nadążyć z pokryciem zapotrzebowania. W ramach programu LIFE QUALITY sfinansowano badanie potencjału stosowania upraw współrzędnych w celu poprawy plonów oraz jakości produktów rolnych. Uprawy współrzędne polegają na łączeniu dwóch lub większej liczby upraw na jednym polu w tym samym czasie. W ramach tego projektu, trafnie nazwanego INTERCROP prowadzono eksperymenty w gospodarstwach rolnych znajdujących się w czterech różnych krajach europejskich. Naukowcy z Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Reading w Wielkiej Brytanii oceniali wyniki z perspektywy ekonomicznej. W projekcie INTERCROP skoncentrowano się na jednoczesnych uprawach zbóż i roślin strączkowych. Na Uniwersytecie Reading przekonano się, że zmieszanie groszku z jęczmieniem wykorzystywanym do produkcji słodu nie byłoby właściwie opłacalne. Zostało to przypisane niepożądanemu podniesieniu zawartości azotu w jęczmieniu, jak również konieczności poniesienia dodatkowych nakładów na mieszanie oraz czyszczenie. Z drugiej strony, naukowcy brytyjscy wyciągnęli wniosek, że uprawy współrzędne pomagają we wzroście o dwa do pięciu procent ceny rynkowej pszenicy wykorzystywanej do produkcji chleba. Koszty rozdzielania plonów nie były brane pod uwagę, ale nie spodziewano się, by wpłynęły w znaczny sposób na finansową atrakcyjność takich połączeń. Uniwersytet w Reading gotowy jest do udzielania doradztwa co do finansowej możliwości realizacji rozmaitych kombinacji upraw współrzędnych dla różnych rodzajów gospodarstw rolnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania