Skip to main content

Tuneable filters based on dielectric resonators

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dwa rezonatory mikrofalowe są lepsze niż jeden

Dzięki połączeniu dwóch rezonatorów mikrofalowych naukowcy z National Physical Laboratory w Wielkiej Brytanii zmierzyli minutowe zmiany temperatury w zależności od nanostopni.

Gospodarka cyfrowa

We współczesnym świecie telekomunikacja odgrywa coraz większą rolę. Stale rośnie popyt na urządzenia. Program GROWTH finansuje projekt RTD o nazwie TUF, którego celem jest rozwój zaawansowanych filtrów stosowanych w przemyśle telekomunikacyjnym. Projekt TUF był koordynowany przez National Physical Laboratory (NPL) i obejmował badania prowadzone w sześciu placówkach. Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było opracowanie detektora bolometrycznego, który mierzy promieniowanie o bardzo niskim poziomie. Jego budowa opiera się na połączeniu dwóch rezonatorów mikrofalowych. Jeden z rezonatorów jest zbudowany z tytanianu strontu (SrTiO3). Jego częstotliwość rezonująca jest w dużym stopniu zależna od temperatury, podczas gdy częstotliwość wzorcowa drugiego rezonatora jest stała. Dokładne określenie przesunięcia częstotliwości pozwala na uzyskanie informacji o promieniowaniu padającym, które nie zależy od pojemności rezonatora. Podczas trwania projektu TUF naukowcy z NPL wykazali, że przyrząd jest wrażliwy na wahania temperatury na poziomie miliardowych części stopnia Kelvina (nK). Detektor pełni również funkcję izolatora, co eliminuje konieczność zaangażowania układów elektronicznych oraz zwiększa jego rozdzielczość. Jest to bezkontaktowa metoda pomiaru, co jest kolejną zaletą, ponieważ można ją wykorzystać w szerokiej gamie zastosowań. Tak obiecujące wyniki umożliwiają kontynuowanie pracy grupy z National Physical Laboratory i partnerów projektu TUF.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania