Skip to main content

Video Browsing Exploration and Structuring

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy system wyszukiwania wideo

Innowacyjne środki, służące do zapoznawania się z filmami wideo, doprowadziły do zaprojektowania systemu wyszukiwania wideo. Obejmują one algorytm, który pozwala na skuteczne wyszukiwanie obiektów lub scen filmu, podobnie jak przeglądarka Google odnajduje strony internetu zawierające określone słowa.

Gospodarka cyfrowa

Inaczej niż zbiór obrazów, film wideo posiada tę zaletę, iż może przedstawiać nieprzerwane sceny, które łączą się w czasie i przestrzeni. Pomimo tego, informacje całkowicie wbudowane w obrębie surowych danych, nie są zorganizowane w skuteczny sposób, co utrudnia ich poszukiwanie. W świetle tego, w ramach projektu VIBES podjęto wysiłki, by przetworzyć filmy wideo na rodzaj danych wyszukiwanych według zawartości, która może być opatrywana komentarzami, łączona z odnośnikami oraz edytowana podobnie jak tekst. Opracowane narzędzia pozwalają na wycinanie scen, sporządzanie skorowidzów, syntezy oraz klasyfikacji scen, które są niestatyczne i ruchome. Dzięki korzyści zapewniającej szybki przeglądanie i wyszukiwanie, film wideo może być wzbogacony o odnośniki, które mogą obejmować ujęcia określonego aktora, rodzaj akcji lub scen. Pozwala to na bardziej skuteczne przeglądanie filmu wideo. Dodatkowo, dzięki możliwości syntezy scen 3D oraz modeli animacji ludzi, do poszczególnych ujęć mogą być stwarzane środowiska wirtualnej rzeczywistości. Pokaz możliwości może być oglądany po kliknięciu na adres: http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/vgoogle/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania