Skip to main content

Diagnosis, epidemiology and control of an enteric myxosporosis of commercial mediterranean fish

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie reakcji łańcuchowej polimerazy do identyfikacji pasożytów

Częstym zagrożeniem marikultur są zakażenia pasożytami, którym sprzyjają warunki hodowli, takie jak monokultura o wysokiej gęstości. Europejska grupa badawcza przyczyniła się do wzrostu stopnia ochrony przed enteromyksozą — chorobą pasożytniczą typową dla ryb dorada.

Zdrowie

Enteromyksoza jest poważnym problemem hodowców ryb dorada szczególnie z obszarów wód śródziemnomorskich. Chorobę, która powoduje znaczne straty w hodowli, wywołują pierwotniaki Enteromyxum leei. Pomimo istotnego znaczenia ekonomicznego tej choroby nie wiele wiadomo o patologii tych pasożytów. W ramach europejskiego projektu MYXFISHCONTROL próbowano poprawić ten stan. Uczestnicy projektu z Consejo Superior de Investigaciones Científicas w Hiszpanii zastosowali w dwóch głównych polach badań, dotyczących rozprzestrzeniania się pasożytów, technikę reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). W pierwszej kolejności należało zdiagnozować, czy choroba rozwija się w hodowlach. Zakażenie oznacza, że należy zmienić hodowlę, aby uniknąć problemów związanych ze zmianą miejsca hodowli. Należy również usunąć wszystkie zakażone już wylęgnięte osobniki. Naukowcy zauważyli, że nie rozstrzygnięto problemów związanych ze szczegółowością i wrażliwością zarówno śmiertelnych (L-PCR) jak i nieśmiertelnych (NL-PCR) reakcji PCR. Co więcej, uzyskano parametry lepsze niż diagnoza histologii o złotym standardzie. Z tego powodu zalecono stosowanie reakcji NL-PCR w formie rutynowego testu do monitorowania stanu zakażenia enteromyksozą. Kolejny cel badania dotyczył cyklu życia pierwotniaków i ustalenia, czy występuje pośredni gospodarz bezkręgowy. Wykorzystując reakcję PCR, naukowcy zbadali 350 próbek organizmów bezkręgowych występujących w pobliżu obszarów zakażonych hodowli. Zbadano ukwiały, koralowce, robaki wieloszczetów i skorupiaki. W przypadku nieco ponad 1% próbek uzyskano wyniki dodatnie dla E. leei, co oznacza, że nie istnieje żaden pośredni gospodarz bezkręgowy. Te cenne informacje o sposobie rozprzestrzeniania się i diagnozie pasożyta to dobre wiadomości dla przedsiębiorstw związanych z marikulturą. Ponieważ choroba jest zakaźna dla różnych dzikich gatunków, należy chronić najważniejsze pod względem handlowym ryby w ekosystemach morskich. Szybka, dokładna diagnoza oznacza także możliwość wskazania obszarów, w których nie występują pasożyty, co jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i hodowców.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania