Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Next generation environment-friendly soldering technology

Article Category

Article available in the following languages:

Płytka testowa do oceny bezołowiowego lutowia

Zatrucia ołowiem mogą być przyczyną chorób krwi i mózgu, zwłaszcza u dzieci, w związku z czym jego stosowanie w lutowiach zostało zakazane. Finansowane przez UE konsorcjum zbadało realny zamiennik ołowiowej pasty lutowniczej.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Stosowanie ołowiu w produkcji sprzętu elektronicznego i elektrycznego zostało zabronione dyrektywą dotyczącą ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych (RoHS). Metal ten został zakazany ze względu na jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Aby zakaz używania ołowiu w lutowiach i wykończeniach był skuteczny, należało opracować odpowiedni materiał zastępczy. W ramach projektu EFSOT stworzono płytkę testową do oceny niezawodności nowej, bezołowiowej pasty lutowniczej. Pastę tę można stosować w różnorodnym sprzęcie elektronicznym, od AGD po elektronikę motoryzacyjną. Przy użyciu płytki testowej zweryfikowano różne typy bardzo drobnego druku i lutowania. Ponadto przy jej użyciu upewniano się co do przydatności lutowia w odniesieniu do szeregu innych, bardziej konkretnych cech. Wzięto tu pod uwagę łatwość czyszczenia, zapewnianie izolacji, lutowanie podzespołów mocy i kompatybilność z różnymi wykończeniami płytek drukowanych. Konstrukcje płytek testowych odzwierciedlały różne standardowe wzorce trzech uczestniczących w projekcie partnerów w branży, wzorce te były następnie porównywane. Używając tych konstrukcji, partnerzy branżowi wytwarzali płytki i weryfikowali szereg procesów związanych z bezołowiowym lutowiem. Przy użyciu zautomatyzowanej kontroli optycznej badacze ustalili, która konstrukcja najlepiej sprawdza się w produkcji masowej. W projekt EFSOT zaangażowani byli zarówno specjaliści z dziedzin techniki, jak i środowiska naturalnego, którzy współpracowali ze sobą, badając cały cykl życia lutowia. Cykl życia obejmował okres od produkcji lutowia do wytworzenia płytki drukowanej oraz wielokrotne użycie i recykling sprzętu elektronicznego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania