Skip to main content

Ortho-logo-paedia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania mowy

Opracowane w Hiszpanii zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania mowy może pomóc osobom z problemami mowy w pokonaniu ich niepełnosprawności.

Gospodarka cyfrowa

Skuteczne wsparcie pacjentów z trudnościami w komunikowaniu się może znacząco wpłynąć na jakość ich życia i często pozwala im uzyskać większą niezależność. Wyniki uzyskane w ramach projektu RTD OLP udowadniają, że znaczącym czynnikiem rozwoju w tej dziedzinie może być technologia. Jednym z głównych osiągnięć projektu jest stworzenie narzędzia do rozpoznawania mowy OLP — GRIFOS. Narzędzie zostało opracowane przez zespół z Universidad Politecnica de Madrid. System automatycznego rozpoznawania mowy GRIFOS jest przeznaczony dla osób z poważnymi zaburzeniami mowy, takimi jak dyzartria. GRIFOS w trakcie fazy uczenia zapamiętuje określony sposób artykulacji każdego pacjenta. Uzyskane dane są uzupełniane informacjami zwrotnymi z istniejącej bazy danych, które pochodzą od innych użytkowników z identycznym upośledzeniem mowy. Początkowo system GRIFOS pomagał pacjentom poznać wzorzec ich własnej mowy, który był opisywany wartościami progowymi zdefiniowanymi przez system. Ostatecznie poszerzono zakres ćwiczeń, tak aby możliwe było opanowanie mowy ciągłej. W przypadku dyzartrii system GRIFOS ma wzmacniać spójność wzorców mowy. Podobnie jak inne oprogramowania narzędziowe OLP system GRIFOS reprezentuje nowatorskie podejście do terapii mowy. Może skutecznie pomagać nie tylko pacjentom, ale również terapeutom. Prototyp można uzyskać, zwracając się do Universidad Politecnica de Madrid oraz do partnerów projektu OLP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania