Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odporne na ciepło tekstylia polipropylenowe

Europejscy badacze stworzyli doskonałą tkaninę. Jest miękka i zarazem odporna na ogień, jej głównym budulcem jest propylen. Może być wytwarzana z użyciem przyjaznych dla środowiska metod bezhalogenowych.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu Nerefite materiałoznawcy opracowali nowy proces ogniouodparniającej obróbki propylenu. Konsorcjum powstało w ramach finansowanej przez UE inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, mającej na celu opracowanie procesu obróbki ogniouodparniającej, umożliwiającej zwiększenie wytrzymałości materiałów na wysokie temperatury i eliminujące ryzyko zajęcia się ogniem. Badacze zbadali nowe rodzaje ogniouodparniających dodatków do żywicy spajającej wyściółki nietkanego polipropylenu. Nowe związki opracowano dzięki wykorzystaniu procesu pęcznienia, polegającego na kilkukrotnym zwiększeniu grubości powierzchni materiału w przypadku poddania go wpływowi ognia. W przypadku zwiększenia zwęglonej powierzchni tkaniny włókna wyściółki oraz paliwo są chronione przed zewnętrznym ogniem. W takiej sytuacji nie są spełnione dwa pozostałe podstawowe warunki spalania materiału wewnętrznego — obecność ciepła oraz tlenu. Zwęglona zewnętrzna warstwa tkaniny spełnia funkcję izolatora termicznego oraz uniemożliwia dyfuzję tlenu. Bezhalogenowe związki ogniouodparniające opracowane w ramach projektu Nerefite stanowią istotny postęp w dziedzinie europejskiego przemysłu tekstylnego. Nowe tkaniny polimerowe mogą zostać zastosowane w produkcji lekkiej odzieży ochronnej przeznaczonej do zastosowania w trudnych warunkach. Może być ona przeznaczona dla strażaków i innych zawodów wiążących się z wysokim ryzykiem. Tkaniny ognioodporne stosowane w wyposażeniu samochodów, pociągów oraz domów przyczyniają się także do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa obywateli UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania