European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-23

Seafloor imaging and toxicity : assessment of risks caused by buried waste

Article Category

Article available in the following languages:

Oprogramowanie ułatwiające zarządzanie toksycznymi odpadami na dnie morza

Toksyczne odpady wyrzucane do morza stanowią zagrożenie dla ekosystemów morskich oraz ludzkiej populacji. Europejscy badacze zaprojektowali innowacyjne rozwiązania mające na celu przezwyciężenie technologicznych i naukowych przeszkód towarzyszących badaniu składowisk toksycznych odpadów znajdujących się na dnie morza.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Skuteczne zarządzanie toksycznymi odpadami znajdującymi się na dnie morza wymaga sporządzenia odpowiednich map oraz oceny potencjalnego wpływu tych odpadów na środowisko. Brak wiarygodnych danych może wywołać poważne konsekwencje dla morskich organizmów oraz działalności ludzkiej, takiej jak rybołówstwo. Tradycyjne metody określania lokalizacji i wielkości porzuconych zbiorników zakopanych w osadach dna morskiego okazały się nieskuteczne. Zastosowanie nowych technik umożliwia skuteczne i ekonomiczne badanie składowisk, zarówno tych znanych, jak i przypuszczalnych. W ramach projektu SITAR opracowano metody trójwymiarowej wizualizacji akustycznej mające na celu zbadanie zawartości składowisk toksycznych odpadów, w tym niewielkich zbiorników zakopanych na dnie morza. Konsorcjum projektu stworzyło i przetestowało system informacji geograficznej (GIS, ang. Geographical Information System) oraz oprogramowanie narzędziowe służące do przetwarzania danych środowiskowych, biotoksykologicznych oraz geograficznych. Informacje są wyświetlane stosownie do wymagań użytkownika. Pomiary mogą być porównywane zarówno pod względem czasu ich przeprowadzenia, jak i obszaru, którego dotyczą. Oprzyrządowanie zaprojektowane przez konsorcjum SITAR zostało po raz pierwszy przetestowane w dokładnie kontrolowanych warunkach składowiska toksycznych odpadów w Morzu Bałtyckim. Użytkownicy końcowi dokonali oceny i weryfikacji systemu, w ramach której mogli zbadać rozkład zbiorników wokół składowiska. Informacje uzyskane dzięki urządzeniom zaprojektowanym w ramach projektu SITAR pozwalają decydentom skutecznie zarządzać składowiskami odpadów na dnie morskim. Skuteczniejsze zarządzanie składowiskami umożliwi lepszą ochronę europejskiego środowiska morskiego i populacji ludzkiej przed toksycznymi odpadami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania