Skip to main content

Decision Support System For Integrated Door-to-door Delivery:planning And Control In Logistic Chains

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technika dostaw poprawia życie w mieście

Transport towarów z wytwórni, które je produkują, do miejsc docelowych, jest zasadniczym elementem nowoczesnego życia. Jednakże, wzrastające nasilenie ruchu drogowego oraz powodowane przez nie opóźnienia utrudniają coraz bardziej transport towarów do serca ruchliwych ośrodków miejskich.

Gospodarka cyfrowa

Zamierzeniem projektu MOSCA była poprawa przewozu towarów w miasteczkach i miastach europejskich, dzięki zwróceniu uwagi na problemy takie jak procedury planowania i rezerwacji, trasy pojazdów, a także operacje załadunku i wyładunku. Konsorcjum opracowało szereg narzędzi oprogramowania, umożliwiających operatorom transportu poprawę wydajności usług prowadzonych przez dostawców Narzędzia te zdolne są do wzajemnego komunikowania się ze sobą i systemami zewnętrznymi, oraz pomagają w organizacji dostaw i planowaniu najdogodniejszych tras. Partnerzy projektu przyjęli wspólną koncepcję podejścia do rozwiązania problemu dystrybucji towarów, wprowadzając do jednego systemu informacje zarówno o popycie, jak też o dostawach. Elementy systemu dostaw obejmowały modele dynamicznej sieci drogowej służące do przewidywania czasów przybycia. Lokalne władze, odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury dróg, reprezentowały stronę organizacji dostaw. Stronę reprezentującą popyt stanowiły przedsiębiorstwa wytwarzające i przewożące towary. Do pomocy w zaspokojeniu potrzeb klientów zastosowano najnowszą technikę, co przyniosło korzyści szerszej społeczności, gdyż wyeliminowało zatłoczenie ulic przez ruch drogowy. Zapewni to także niższe zanieczyszczenie powietrza oraz spokojniejsze i bezpieczniejsze środowisko miejskie, poprawiając w rezultacie jakość życia obywateli.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania